Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

     Sở GDĐT chính thức phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet" cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2017- 2018 theo Kế hoạch số 1087/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Sở GDĐT.

anh1

Cuộc thi này nhằm nâng cao công tác giáo dục pháp luật chính khóa với giáo dục ngoại khóa trong trường học, phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với phong trào thi đua của ngành; đồng thời giúp cho học sinh tiếp cận và tìm hiểu về các luật, bộ luật, nắm bắt được các vấn đề cơ bản của pháp luật để áp dụng vào cuộc sống.

Đối tượng tham gia dự thi là học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, diễn ra từ ngày 05/9/2017 đến ngày 30/11/2017 và được chia làm ba đợt dưới hình thức thi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam (địa chỉ truy cập: http://thiphapluattructuyen.com).

Nội dung thi bao gồm : Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật dân sự năm 2015, Luật giao thông đường bộ năm 2008 và một số nghị định liên quan, Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Luật phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008), Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các nghị định hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật nêu trên.

Cuộc thi đợt 1 chính thức diễn ra vào ngày 05/9/2017 đến ngày 30/9/2017, Ban tổ chức sẽ tổng kết và công bố kết quả vào ngày 01/10/2017.

Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên Văn phòng Sở

quangnam.edu.vn
..