Tổng kết, trao giải Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet năm học 2017-2018

        Ngày 11/12/2017, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet cho học sinh trung học, năm học 2017-2018. Đây là Cuộc thi trong khuôn khổ Chương trình liên tịch giữa Sở GDĐT với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam nhằm nâng cao công tác giáo dục pháp luật chính khóa với giáo dục ngoại khóa trong trường học; phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức.; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với phong trào thi đua của ngành giáo dục.

Untitled1

    Cuộc thi diễn ra trong 3 đợt: Đợt 1, từ ngày 05/9/2017 đến 30/9/2017; đợt 2, từ 05/10/2017 đến 30/10/2017; đợt 3, từ 05/11/2017 đến 30/11/2017). Nội dung chính trong Cuộc thi lần này là một số Luật liên quan đến học sinh như: Luật giao thông đường bộ năm 2008 và một số nghị định liên quan; Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Luật phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008); Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

    Qua 3 đợt thi, đã có 31.246 lượt học sinh tham gia thực hiện bài thi. Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 18 giải Khuyến khích cho cá nhân; 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các tập thể . Tổng kinh trao giải thưởng cho cuộc thi này là 51.900.000đ.

     Nhiều trường THPT, PTDTNT đã  tham gia rất tích cực trong Cuộc thi lần này, tiêu biểu như Trường: PTDTNT tỉnh, THPT Chu Văn An, THPT Bắc Trà My, THPT Quế Sơn, PTDTNT Nước Oa, THPT Sào Nam, THPT chuyên Lê Thánh Tông, THPT Thái Phiên, THPT Đỗ Đăng Tuyển, THPT Trần Văn Dư... ./.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng -VPS

quangnam.edu.vn
..