UBND tỉnh Quảng Nam thẩm định Đề án vị trí việc làm của Sở GDĐT

      Ngày 02/4/2018, Đoàn thẩm định Đề án vị trí việc làm của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng làm Trưởng Đoàn đã đến làm việc tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam.

vieclam1

Ông Hà Thanh Quốc - GĐ Sở trình bày Đề án vị trí việc làm với Đoàn thẩm định của UBND tỉnh

         Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở đã báo cáo với Đoàn về thực trạng tình hình tổ chức, biên chế của Sở GDĐT. Tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh, Sở GDĐT được cơ cấu 10 phòng, ban (Văn phòng Sở;Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính;Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Giáo dục Mầm non; Phòng Giáo dục Tiểu học; Phòng Giáo dục Trung học; Phòng Công tác HSSV-Pháp chế; Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và CNTT; Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) và hằng năm được giao 53 biên chế. Khác với các Sở ngành khác, Sở GDĐT là đơn vị có nhiều đầu mối trực thuộc nhất, với 48 trường THPT công lập, 04 trường PTDTNT và 01 TTGDTX.

     Đa số các thành viên của Đoàn thẩm định đã chia sẻ những áp lực công việc đối với cán bộ, chuyên viên Sở; đồng thời đánh giá cao những kết quả của ngành đã đạt được trong thời gian vừa qua. Qua thẩm định Đề án vị trí việc làm, ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GDĐT xây dựng lộ trình để cơ cấu lại một số phòng, ban theo hướng sáp nhập các phòng có chức năng nhiệm vụ gần tương đồng; đồng thời xác định lại một số vị trí việc làm thật sự cần thiết để từ 53 biên chế được giao năm 2018 giảm còn 51 biên chế, đến năm 2021 giảm còn 49 biên chế theo chỉ đạo của Trung ương và chủ trương chung của UBND tỉnh./.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng - VPS

quangnam.edu.vn
..