Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Quảng Nam họp phiên đầu tiên

          Ngày 24/5/2018, Ông Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2018. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam.

hopBCD1

     Ông Lê Văn Thanh, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận buổi họp

       Tại cuộc họp, ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GDĐT báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi và phương án bố trí các điểm thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đồng thời thông qua bảng dự thảo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Quảng Nam thuộc Cụm thi số 34 (Theo QĐ số 1476/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2018 của Bộ GDĐT) do Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam chủ trì. Trường Đại học Kinh tế -Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Trường Đại học Quảng Nam; Trường Đại học Đông Á; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Nội vụ (Cơ sở tại Quảng Nam) là những đơn vị phối hợp tổ chức. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 17.635; trong đó chỉ thi tốt nghiệp: 3610, thí sinh vừa thi tốt nghiệp và vừa tuyển sinh đại học: 13.248, chỉ thi tuyển sinh: 777 (năm 2017 là 17.975 thí sinh, trong đó thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp: 3.714; thí sinh vừa thi tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học: 13.199; thí sinh chỉ thi tuyển sinh đại học: 1.062); được bố trí ở 52 điểm thi với 760 phòng thi.

Kết luận buổi họp, ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các trường đại học phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi, nhất là việc bố trí đủ cán bộ coi thi, tập huấn nghiệp vụ cho những người làm công tác thi. Các Sở ngành liên quan như Công an tỉnh, Điện lực, Y tế, Viễn thông theo chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế./.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng - VP Sở

quangnam.edu.vn
..