Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

         Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 29/5/2018 của HĐND tỉnh về khảo sát, thẩm tra các nội dung trình kì họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX, sáng ngày 14/6/2018, Đoàn công tác Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh do bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài chính và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

bvhxh1

       Về phía ngành giáo dục, tiếp và làm việc với Đoàn có ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT, ông Lê Văn Chính - Phó Giám đốc cùng Trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

      Báo cáo tại cuộc họp, Sở GDĐT đã làm rõ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo trước kì họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX theo yêu cầu của Đoàn công tác, cụ thể:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018;

- Hoạt động hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của TTCP;

- Kết quả thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 và Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018;

- Việc tham mưu hướng dẫn giải thể, sáp nhập Trung tâm học tập cộng đồng và Trung tâm văn hóa thể theo xã.

      Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành GDĐT trong thời gian qua, đặc biệt, công tác GDĐT đã bám sát các chủ trương của tỉnh và đạt được hiệu quả cao. Đồng thời yêu cầu Sở GDĐT cần đẩy mạnh việc rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp; sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW; tập trung tham mưu phương án phân luồng học sinh sau TN THCS và THPT; tham mưu điều chỉnh chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh; trước mắt cần tập trung tổ chức tốt kì thi THPT quốc gia năm 2018./.

Huỳnh Thị Vinh - Văn phòng Sở.

quangnam.edu.vn
..