Sở GDĐT Quảng Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè 2018

       Ngày 02/8/2018, Sở GDĐT Quảng Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2018 cho toàn thể cán bộ, chuyên viên cơ quan Sở, Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng và Bí thư Đảng bộ, Chi bộ của các đơn vị trực thuộc Sở. Ông Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và thông tin một số nét cơ bản về tình hình thời sự trong nước và của tỉnh trong thời gian vừa qua và lưu ý một số vấn đề cán bộ quản lý giáo dục cần quan tâm để triển khai thực hiệnthắng lợi những nhiệm vụ chính trị được giao.

anh1 copy

Ông Nguyễn Chín, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin thời sự cho đội ngũ CBQLGD

         Theo Kế hoạch, từ ngày 03/8/2018 đến ngày 14/8/2018, Sở GDĐT sẽ tổ chức 20 lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc. Mỗi lớp được tổ chức trong thời gian 2 ngày. Trong đó, 1,5 ngày nghe báo cáo các chuyên đề, buổi còn lại tập trung thảo luận và viết thu hoạch. Đối với cán bộ, giáo viên của các trường MN, TH, THCS, các Phòng GDĐT sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức.

Nội dung Bồi dưỡng chính trị hè tập trung vào các vấn đề cơ bản, cốt lõi của 3 nghị quyết: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội". Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018 – 2019; những vấn đề về đạo đức nhà giáo trong giai đoạn hiện nay.

Bồi dưỡng chính trị hè là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi năm học. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong việc phát triển và nâng cao chất lượng của giáo dục đào tạo tỉnh nhà; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương./.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng – Văn phòng Sở

quangnam.edu.vn
..