Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019

      Ngày 09/8/2018, Sở GDĐT tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Đại diện lãnh đạo Sở LĐTB-XH; đại diện lãnh đạo các Trường THPT tư thục, Trung tâm GDTX tỉnh và đại diện Lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh để định hướng tuyển sinh theo chủ trương phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

lehoilay

         Hình minh họa : Lễ hội Tết mùa của Trường PTDTNT huyện Phước Sơn

   Những căn cứ thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS

      Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục TH và THCS tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xoá mù chữ cho người lớn: Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.

      Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025": Phấn đấu đến năm 2025 ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp.

         Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025: Đến năm 2020 phấn đấu có ít nhất 20% học sinh tốt nghiệp THCS đi học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

    Tỉ lệ phân luồng học sinh sau THCS ở Quảng Nam

         Tỉ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS hiện nay là 15%. Tỉ lệ này là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh chung của tỉnh cũng như trong lộ trình triển khai thực hiện chủ trương phân luồng của Trung ương và của Tỉnh ủy như đã nêu trên.

         Năm học 2018-2019, tổng số học sinh tốt nghiệp THCS: 20.710 học sinh. Trong đó: Số học sinh trúng tuyển vào trường THPT chuyên, PTDTNT tỉnh: 667; số học sinh nộp hồ sơ xét tuyển và trúng tuyển vào lớp 10 công lập: 16.187 (85%); số học sinh nộp hồ sơ nhưng không trúng tuyển: 2855 học sinh (15%); số học sinh không nộp hồ sơ xét tuyển lớp 10 công lập: 1.001 học sinh.

     Những giải pháp và định hướng tuyển sinh theo chủ trương phân luồng

        Để định hướng phân luồng đối với 2855 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập (15%) và 1001 học sinh không đăng ký xét tuyển, Sở GDĐT đã có Công văn số 1194/SGDĐT-VP ngày 10/8/2018 để hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Theo đó, đã đề ra một số giải pháp và định hướng như sau:

        - Theo chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị Sở LĐTB-XH chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt công tác tuyển sinh để huy động số học sinh sau tốt nghiệp THCS không tiếp tục học lớp 10 THPT công lập vào học nghề tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; đồng thời trực tiếp liên hệ với các Phòng GDĐT để tổng hợp danh sách học sinh không nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 (1001 học sinh) để có kế hoạch tuyển sinh phù hợp.

        - Sở GDĐT sẽ chịu trách nhiệm cung cấp danh sách học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập (2855 học sinh) năm học 2018-2019 cho Sở LĐTB-XH, các trường THPT tư thục, Trung tâm GDTX tỉnh và các cơ sở GDNN để biết và tuyển sinh kịp thời.

.         - Học sinh có thể đăng ký vào học phổ thông, học nghề hoặc học chương trình GDTX tại các trường tư thục, dân lập, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh và tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, học sinh có thể học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng kết hợp với học giáo dục thường xuyên.

      Học sinh có thể đăng ký học nghề tại các cơ sở GDNN sau:

          + Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam (Ở Thành phố Tam Kỳ);

          + Trường Cao đẳng nghề Chu Lai – Trường Hải (Ở xã Tam Hiệp, Núi Thành;

          + Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam (Ở Thành phố Tam Kỳ);

          + Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam (Ở Thị xã Điện Bàn);

          + Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam (Ở Tam Nghĩa, Núi Thành);

          + Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc –Miền núi Quảng Nam (Ở Cady, Nam Giang);

          + Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Trung và Tây Nguyên (Ở thành phố Tam Kỳ);

          + Trường Trung cấp nghề Tư thục ASEAN (Ở thành Phố Tam Kỳ);

         + Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật Du lịch Quảng Nam (Ở thành phố Tam Kỳ);

         + Trường Trung cấp Quảng Đông (Ở Điện Thắng Bắc, Điện Bàn);

        + Trường Trung cấp Bách khoa Quảng Nam (Ở thành phố Tam Kỳ);

        + Trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam (ở Thành phố Tam Kỳ).

     Các trường THPT tư thục như: THPT tư thục Hà Huy Tập (Tam Kỳ); THPT tư thục Phạm Văn Đồng (Quế Sơn); Phổ thông nhiều cấp học Hoàng Sa (Điện Bàn); Phổ thông nhiều cấp học Quảng Đông (Điện Bàn) tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông. Trung tâm GDTX tỉnh tuyển sinh lớp 10 hệ GDTX.

       Với hệ thống cơ sỏ GDNN và các trường THPT tư thục, TTGDTX nêu trên sẽ đáp ứng được nhu yêu cầu phân luồng học sinh sau tốt nghiệp sau THCS trên địa bàn tỉnh trong năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo./.

              Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng - VPS

quangnam.edu.vn
..