Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019.

     Ngày 17/01/2019, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Sở năm 2019. Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết quyết của Đảng liên quan đến giáo dục, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Sở năm 2018 và báo cáo kiểm điểm điều hành việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức của Thủ trưởng cơ quan; công khai tài chính, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.

moi1

     Năm 2018, các phòng ban của Sở đã tham mưu triển khai thực hiện đạt kết quả khá tốt trên nhiều lĩnh vực công tác, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018 và học kỳ I năm học 2018-2019. Quy mô mạng lưới trường lớp đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60,3%, cao nhất so với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực (Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 95,5%; có 31 giải học sinh giỏi quốc gia). Tỉnh Quảng Nam đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Căn cứ vào Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở GDĐT tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó chú trọng về vấn đề đạo đức nhà giáo, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò người thầy ở các cơ sở giáo dục.

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1666/KH-UBND ngày 04/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến 2020 và định hướng đến 2025.

3. Tiếp tục thực hiện rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học hợp lý, thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

4. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án chuyển đổi mô hình trường mầm non, phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở nơi có điều kiện, hoàn thành trong Quý 1 năm 2019; đề án "Sữa học đường cho học sinh mầm non, tiểu học khu vực miền núi" trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2019; kế hoạch "Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ"; đề án phát triển Văn hóa đọc trong trường học.

5. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa mới theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT. Trong đó, tập trung chuẩn bị chu đáo cho việc thực hiện Chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1 vào năm học 2020-2021.

6. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT (đối với mầm non); Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT (đối với tiểu học); Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT (đối với THCS, THPT, PT có nhiều cấp học); xem đây là giải pháp tổng thể để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục.

7. Sắp xếp các phòng, ban Sở theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của sở, ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam gắn với lộ trình tinh giản biên chế theo đề án của UBND tỉnh đã phê duyệt. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; thực hiện điều hòa giáo viên phục vụ cho năm học 2019-2020 viên trước ngày 01/6/2019; tham mưu tổ chức thi viên chức giáo dục vào đầu tháng 6/2019; tiếp tục tham mưu kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các cấp năm 2019 và những năm tiếp theo

8. Củng cố, kiên toàn mạng lưới cán bộ, giáo viên cốt cán để thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra. Tiếp tục đổi mới thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra chuyên môn đột xuất nhằm thiết lập lại kỷ cương, nề nếp dạy học của giáo viên ở các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

9. Nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục, văn bản gửi các cấp và sở ngành, địa phương liên quan; xử lý, chỉ đạo thực hiện kịp thời các văn bản đến, không để tình trạng trễ hạn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện gửi nhận văn bản liên thông với UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương qua phần mềm Q-offic theo đúng quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh. Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN 9001: 2015 trước tháng 11 năm 2019.

10. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; tham mưu UBND tỉnh về phương án tuyển sinh vào các trường chuyên biệt, tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020. Tổ chức tốt kỳ thi cấp tỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh phát huy khả năng và sở trường và giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra cấp TH, THCS, THPT. Tổ chức Hội thi xây dựng tiết dạy trực tuyến.

11. Duy trì kết quả Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu và phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-GDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý dạy thêm, học thêm và thu các khoản ngoài ngân sách ở các cơ sở giáo dục; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa dạy Tiếng Anh lớp 1, 2 và cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh.

13. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học theo hướng hiện đại gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tập huấn về tài chính, quản lý đấu thầu xây dựng cho đội ngũ cán bộ quản lý và kế toán các trường trực thuộc.

14. Tổ chức Hội nghị đánh giá lại công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học, công tác thực hiện cải cách hành chính. Nghiên cứu phương án xây dựng và tổ chức họp trực tuyến giữa Sở với các phòng giáo dục và đơn vị trực thuộc. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học". Đổi mới công tác đánh giá thi đua các đơn vị. Tiếp tục tổ chức vinh danh nhà giáo năm 2019.

15. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục đổi mới trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành.

Tin, ảnh: Hồ Văn Hưng - VPS

quangnam.edu.vn
..