header

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2019 cấp tiểu học.

         Ngày 22/02/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Duy Xuyên, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị giao ban Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2019 cấp tiểu học. Hội nghị với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp tiểu học các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố. Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.

Quoc1 copy

  Ông Hà Thanh Quốc - GĐ Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghi

        Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2018, triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học trong năm 2019, với những nội dung trọng tâm như:

- Chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

- Thực hiện phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, theo đó, yêu cầu các trường phát huy mô hình thư viện hiện có, có kế hoạch xây dựng thư viện thân thiện theo mô hình của tổ chức Room to Read;

- Tập huấn cho CBQL, giáo viên, học sinh về xây dựng giá trị nhà trường, giáo dục sự hình thành và phát triển nhân cách trong học sinh...

- Thực hiện tốt công tác quản trị trường học, phát huy phong cách lãnh đạo dân chủ, công bằng và có trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong công tác tổ chức và quản lý nhà trường theo Điều lệ trường tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm hiện hành và công văn số 1153/SGDĐT-VP ngày 6/8/2018 của Sở GDĐT;

- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên;

- Tổ chức "Giao lưu Olympic tiếng Anh" cấp tiểu học, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học: phương pháp "Bàn tay nặn bột", dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch...; đổi mới đánh giá học sinh đúng theo yêu cầu Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

- Rà soát đánh giá thực hiện dạy Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục, dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN), trao đổi với phụ huynh học sinh và có phương án cụ thể trong năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo.

- Củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT.

Những giải pháp để thực hiện đề án Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường; những vấn đề cần quan tâm trong việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa phổ thông mới ; những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được các đại biểu dự Hội nghị tham gia thảo luận sôi nổi và đã được Giám đốc Sở GDĐT Hà Thanh Quốc kết luận và chỉ đạo cụ thể./.

vannghe11

vannghe21 copy

 Học sinh huyện Duy Xuyên biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng – VP Sở

quangnam.edu.vn
..