header

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và CBQL giáo dục phổ thông

     Sáng ngày 28/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 sở GDĐT triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và CBQL giáo dục phổ thông.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Bộ GDĐT có Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Dự án có liên quan thuộc Bộ.

chinhTTlay

    Điểm cầu Quảng Nam đặt tại Phòng họp trực tuyến Chi nhánh Viettel Quảng Nam do ông Lê Văn Chính, Phó Giám đốc Sở GDĐT chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của Sở GDĐT, đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, đại diện lãnh đạo các trường tiểu học, THCS và THPT đóng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh vai trò của các trường sư phạm, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong công tác bồi dưỡng đội ngũ thực hiện chương trình GDPT mới, đồng thời chỉ rõ từng nhóm đối tượng cần bồi dưỡng: Lãnh đạo sở GDĐT, phòng GDĐT; Giảng viên sư phạm cốt cán; Đội ngũ giáo viên phổ thông và hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

     Hội nghị đã nghe báo cáo kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, CBQL giáo dục năm 2019 do ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ Phó Vụ Trung học phổ thông, Giám đốc dự án RGEP và Chương trình ETEP trình bày, đồng thời các địa phương đã tham gia góp ý sôi nổi vào nội dung kế hoạch.

Theo đó, đến năm 2021 sẽ hoàn thành bồi dưỡng cho đối tượng cốt cán bao gồm: 800 giảng viên sư phạm, 1.000 cán bộ quản lý cấp sở/phòng, 4.000 hiệu trưởng, 35.000 giáo viên phổ thông và hoàn thành bồi dưỡng đại trà cho khoảng 3.500 cán bộ quản lý cấp sở/phòng, khoảng 28.000 hiệu trưởng và khoảng 900.000 giáo viên phổ thông, đáp ứng lộ trình chương trình giáo dục phổ thông mới.

Huỳnh Thị Vinh – CV Văn phòng Sở

quangnam.edu.vn
..