header

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng Đoàn công tác của BỘ GDĐT kiểm tra công tác thi THPT quốc gia tại tỉnh Quảng Nam

TTnghia1

https://baomoi.com/thu-truong-nguyen-thi-nghia-luu-y-giam-thi-phai-neu-cao-trach-nhiem-trong-coi-thi/c/31225473.epi

quangnam.edu.vn
..