header

BỘ GDĐT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

TK20191

 Ông Lê Văn Thanh - PCT UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ GDĐT cho Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam - Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đổi mới sáng tạo" năm học 2018-2019.

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=6160

quangnam.edu.vn
..