header

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

      Ngày 16/01/2020, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Sở năm 2020. Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết quyết của Đảng liên quan đến giáo dục, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Sở năm 2019 và báo cáo kiểm điểm điều hành việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức của Thủ trưởng cơ quan; công khai tài chính, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; đồng thời bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

HNCBCC1

      Năm 2019, các phòng ban của Sở đã tham mưu triển khai thực hiện đạt kết quả khá tốt trên nhiều lĩnh vực công tác, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019 và học kỳ I năm học 2019-2020. Quy mô mạng lưới trường lớp đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia luôn ở tốp đầu so với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2020, căn cứ vào Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình công tác của UBND tỉnh Quảng Nam, Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Sở đã thống nhất triển khai thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó chú trọng về vấn đề đạo đức nhà giáo, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò người thầy ở các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học hạnh phúc.

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1666/KH-UBND ngày 04/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến 2020 và định hướng đến 2025.

3. Tiếp tục thực hiện rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học hợp lý, thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

4. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án Hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi giai đoạn 2020-2025; Đề án "Lắp đặt hệ thống hồ bơi di động tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2023"; tham mưu thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập theo hình thức thi tuyển cộng phân tuyến tuyển sinh; tham mưu xây dựng đề án: "Đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị cảnh quan nhà trường xanh, sạch, tạo môi trường giáo dục thân thiện phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025"

5. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc và đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng khu vực III tại tỉnh Quảng Nam.

6. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa mới theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT. Trong đó, tập trung chuẩn bị chu đáo cho việc thực hiện Chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1 vào năm học 2020-2021.

7. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT (đối với mầm non); Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT (đối với tiểu học); Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT (đối với THCS, THPT, PT có nhiều cấp học); xem đây là giải pháp tổng thể để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục.

8. Sắp xếp các phòng, ban Sở theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của sở, ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam gắn với lộ trình tinh giản biên chế theo đề án của UBND tỉnh đã phê duyệt. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; thực hiện điều hòa giáo viên phục vụ cho năm học 2020-2021 trước ngày 01/6/2020; tham mưu tổ chức thi viên chức giáo dục vào đầu tháng 6/2020; tiếp tục tham mưu kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các cấp năm 2020 và những năm tiếp theo

9. Củng cố, kiện toàn mạng lưới cán bộ, giáo viên cốt cán để thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra. Tiếp tục đổi mới thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra chuyên môn đột xuất nhằm thiết lập lại kỷ cương, nề nếp dạy học của giáo viên ở các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

10. Nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục, văn bản gửi các cấp và sở ngành, địa phương liên quan; xử lý, chỉ đạo thực hiện kịp thời các văn bản đến, không để tình trạng trễ hạn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện chữ ký số, gửi nhận văn bản liên thông với UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương qua phần mềm Q-offic theo đúng quy định của UBND tỉnh.

11. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; tham mưu UBND tỉnh về phương án tuyển sinh vào các trường chuyên biệt, tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021. Tổ chức tốt kỳ thi cấp tỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh phát huy khả năng và sở trường và giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra cấp TH, THCS, THPT.

12. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu và phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-GDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý dạy thêm, học thêm và thu các khoản ngoài ngân sách ở các cơ sở giáo dục; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa dạy Tiếng Anh lớp 1, 2 và cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh.

14. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học theo hướng hiện đại gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

15. Tổ chức Hội nghị đánh giá lại công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học, công tác thực hiện cải cách hành chính. Nghiên cứu phương án xây dựng và tổ chức họp trực tuyến giữa Sở với các phòng giáo dục và đơn vị trực thuộc. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học". Đổi mới công tác đánh giá thi đua các đơn vị. Tiếp tục tổ chức vinh danh nhà giáo năm 2020.

16. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục đổi mới trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành; cân đối biên chế giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục hợp đồng với QRT, Báo Quảng Nam thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục.

Với quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan, chắc chắn, Sở GDĐT sẽ gặp hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Tin, ảnh: Hồ Văn Hưng - VPS

quangnam.edu.vn
..