header

Phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong trường học

Covid-19

1. Vào đây xem liên kết với trang web của Bộ GDĐT!  https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/phong-chong-nCoV.aspx

 2. Hướng dẫn  https://drive.google.com/file/d/11201AebOdohy3d5LrIjlTV8zTV8bUSNb/view?usp=sharing

3. File âm thanh: Khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen phòng, chống dich Covid -19:  https://drive.google.com/open?id=1SXxNlXVMJKAV8hn-7mjIC2a_KlcyUorS ;

4. File âm thanh hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn: https://drive.google.com/open?id=15rfwIjcrDQ5efoZ2VBebEy3jr6MCRcGU

 5. Đường dây nóng phòng chống Covid-19.pdf tỉnh Quảng Nam

6. Hãy tải phần mềm ứng dụng NCOVI tại địa chỉ https://onelink.to/3e6wap hoặc truy cập cổng khai báo điện tử (https://suckhoetoandan.vn/; https://tokhaiyte.vn/) để điền thông tin và làm theo các bước hướng dẫn. Các gia đình học sinh hãy giúp đỡ, động viên con em mình trong việc khai báo. Khai báo y tế tự nguyện - Hành động thiết thực chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

quangnam.edu.vn
..