header

Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

     Ngày 28/5/2020, Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Võ Quảng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

AnhDH1

          Đồng chí Bùi Võ Quảng – BT Đảng ủy Khối CQ tặng hoa chúc mừng BCH Đảng ủy Sở vừa trúng cử

       Trong nhiệm kỳ vừa qua, thông qua nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng và đảng viên tại đơn vị, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ được giao; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Tập trung triển khai các giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Đã tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình hành động thuộc lĩnh vực giáo dục. Quy mô các ngành học, cấp học tiếp tục được mở rộng. Cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học, được đầu tư, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Lãnh đạo tập trung đổi mới trong công tác quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục; nâng cao chất lượng "dạy chữ", bên cạnh đó đã chú trọng đến việc "dạy người". Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ, kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm; giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc được tiếp tục đầu tư. Chất lượng giáo dục được nâng lên, nhất là chất lượng học sinh giỏi. Đặc biệt, năm 2020 Quảng Nam đã đạt 33 giải học sinh giỏi quốc gia, cao nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay. Như vậy, nhiều năm liên tục tỉnh Quảng Nam dẫn đầu khu vực duyên hải miền Trung và Tây nguyên về số lượng học sinh giỏi quốc gia và tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở GDĐT tập trung lãnh đạo để nâng cao vị thế của giáo dục Quảng Nam. Trong đó, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa; tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghệ 4.0; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu đưa giáo dục Quảng Nam nằm trong tốp 30 tỉnh thành có chất lượng giáo dục phát triển của cả nước.

   - Phấn đấu hằng năm Đảng bộ có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và có trên 15% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ và các Chi bộ đạt danh hiệu tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong suốt nhiệm kỳ.

    Lãnh đạo nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, tổ chức dạy học, thi cử, kiểm tra, đánh giá; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông; tích cực lãnh, chỉ đạo tham mưu các cấp trong việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới: hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường lớp; bổ sung đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đào tạo đủ giáo viên thực hiện các môn học mới; bồi dưỡng, tập huấn cho 100% giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Phấn đấu lãnh đạo xây dựng 70% trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, 95% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 50% đạt mức độ 2), 80% trường THCS đạt chuẩn quốc gia, 60% trường THPT đạt chuẩn quốc gia từ mức độ I trở lên; 100% nhóm/lớp mầm non, học sinh tiểu học và 40% học sinh THCS được học 02 buổi/ngày; thực hiện tốt công tác định hướng nghề nghiệp và phân luồng đối với học sinh THCS, phấn đấu đạt tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt từ 20% đến 30%; phát triển mạnh phong trào học tập thường xuyên, suốt đời tại các cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, giáo viên triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học của thời đại công nghệ số. Phấn đấu 70% cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đạt trình độ chuyên môn sau đại học, trình độ chính trị từ Trung cấp lý luận chính trị trở lên....

       Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ VII là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 05 năm đến, tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ Sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở với 09 đồng chí, đồng chí Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GDĐT tái đắc cử Bí thư Đảng ủy và bầu 03 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX./.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng - VPS

quangnam.edu.vn
..