header

Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020

        Ngày 05/6/2020, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GDĐT, ông Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc Sở cùng đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và đại diện các phòng, ban Sở GDĐT.

anh1 copy copy copy

        Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT ; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh. Tổ chức kỳ thi phải bảo đảm yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng.

        Theo quy chế thi mới ban hành, UBND tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại địa phương mình; Các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi như những năm qua mà chỉ tham gia các đoàn thanh tra để thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của Kỳ thi; ngoài các đoàn thanh tra của Bộ GDDT và của sở GDĐT, Thanh tra tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; thực hiện đối sánh, phân tích kết quả thi và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh.

     Các Sở GDĐT sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi trước ngày 15/6/2020. Từ ngày 15/6/2020 đến 30/6/2020 thí sinh tiến hành đăng ký dự thi. Việc hoàn thiện dữ liệu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đánh số báo danh, xếp phòng thi, công bố thí sinh không đủ kiều kiện dự thi trước ngày 23/7/2020; trả giấy báo dự thi cho thí sinh chậm nhất ngày 01/8/2020.

    Công tác tổ chức Coi thi diễn ra từ ngày 09-10/8/2020 và công bố kết quả thi vào 27/8/2020./.

      Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng – VP Sở

quangnam.edu.vn
..