header

Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam

     Do địa hình cách trở, giao thông không thuận lợi nên kinh tế xã hội ở 6 huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam trong những năm qua tuy có những bước phát triển nhưng vẫn còn gặp phải những khó khăn nhất định. Tình trạng suy dinh dưỡng đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học vẫn còn xảy ra và có sự chênh lệch khá cao so với trẻ em ở đồng bằng.

TraThu

     Cô Trà Thị Thu và các cháu học sinh Điểm trường Tắk Pổ, Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My. Ảnh minh họa, nguồn: Trà Thị Thu.

     Đối với trẻ mầm non và tiểu học, ngoài những bữa ăn chính, trẻ cần có các bữa ăn phụ để cung cấp bổ sung chất dinh dưỡng và năng lượng, giúp trẻ tăng trưởng, cải thiện chiều cao. Và sữa tươi là một sản phẩm có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, giàu đạm, canxi và cung cấp nhiều vitamin, chất khoáng giúp cho sự tăng trưởng tốt về chiều cao của trẻ.

    Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam. Theo đó, 100% trẻ em ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học công lập và ngoài công lập tại 06 huyện miền núi cao của tỉnh bao gồm: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn được uống sữa 5 lần/tuần, mỗi lần 01 hộp 180ml và thời gian thực hiện 9 tháng (bằng 35 tuần thực học tại trường) trong năm học. Theo kế hoạch, từ tháng 01/2020 đến hết tháng 5/2022 có khoảng 100.186 học sinh; trong đó có 1.421 trẻ nhà trẻ, 36.231 trẻ mẫu giáo và 62.534 học sinh tiểu học được thụ hưởng, với tổng kinh phí 110 tỷ đồng, do ngân sách tỉnh đảm bảo 100%. Đến nay, hằng ngày học sinh ở 6 huyện miền núi cao của tỉnh đã được uống sữa từ Chương trình này.

     Sở GDĐT là đơn vị chủ công tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam. Đây là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc nâng cao tầm vóc cho thế hệ tương lai ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc của tỉnh Quảng Nam./.

Hồ Văn Hưng - VPS

quangnam.edu.vn
..