header

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệpTrung học phổ thông năm 2020 của tỉnh Quảng Nam

     Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế thi trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị số 15/CT-UB ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được chuẩn bị khá chu đáo trên tất cả các khâu.

anhquoc

Ông Hà Thanh Quốc - GĐ Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị trực tuyến do Bộ GDĐT tổ chức

  Những điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT

     Theo Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi năm nay có tên gọi: Kỳ thi tốt nghiệp THPT, với nhiều điểm mới.

    - Điểm mới lớn nhất của kỳ thi là thay đổi mục tiêu tổ chức. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có mục tiêu chính là đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) cấp THPT; lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

   - Do thay đổi mục tiêu nên việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có một số điều chỉnh. Theo Chỉ thị của Thủ tướng " Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi trên địa bàn.

    - Công tác coi thi của kỳ thi cũng có điểm mới là không có sự tham gia của giảng viên các trường đại học, cao đẳng. Quy chế quy định, Trưởng Điểm thi, Phó trưởng Điểm thi (không phụ trách cơ sở vật chất), cán bộ coi thi và cán bộ giám sát phòng thi không được làm nhiệm vụ tại Điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình dự thi trong năm 2020. Mỗi phòng thi bố trí 02 cán bộ coi thi ở hai trường phổ thông khác nhau; mỗi cán bộ giám sát thực hiện giám sát không quá 03 phòng thi trong cùng một dãy phòng thi. Cán bộ coi thi được tham gia bắt thăm phân công nhiệm vụ coi thi, bảo đảm nguyên tắc một cán bộ không coi thi quá một lần tại một phòng thi trong kỳ thi.

      - Quá trình coi thi, các tình huống bất thường (nếu có) đặc biệt là tình huống ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, cán bộ coi thi phải thông qua cán bộ giám sát để báo ngay cho Trưởng Điểm thi xem xét quyết định trước khi xử lý.

      - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cơ bản giữ ổn định hình thức thi như năm 2019. Theo đó, có 05 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH).

      - Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học CT GDPT bậc THPT phải làm 4 bài gồm 3 bài độc lập bắt buộc và một bài tổ hợp tự chọn; thí sinh GDTX dự 2 bài độc lập bắt buộc và một bài tổ hợp tự chọn. Khác năm 2019 thí sinh được có thể đăng ký cả 2 bài tổ hợp thì năm nay các em chỉ được dự thi duy nhất 01 bài tổ hợp, môn thi thành phần của 01 bài thi tổ hợp.

      - Kỳ thi sẽ diễn ra trong 02 ngày 09 và 10/8/2020 (Theo Lịch thi quy định của Bộ GDĐT.

    Công tác chuẩn bị Kỳ thi của tỉnh Quảng Nam

      - Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1718/UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi; Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Sở GDĐT là Phó Trưởng Ban Thường trực; Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Tài Chính; Ủy viên là đại diện các sở, ban, ngành liên quan; Lãnh đạo các huyện, thị, thành phố; Lãnh đạo các phòng của Sở GDĐT. Ban Chỉ đạo thi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ.

      - Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi (09 ban), gồm: Ban Thư ký; Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách bài thi tự luận; Ban Chấm thi tự luận; Ban Chấm thi trắc nghiệm; Ban Phúc khảo bài thi tự luận; Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm theo đúng Quy chế thi.

     - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỉnh Quảng Nam có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là: 16.515. Trong đó, phân theo mục dịch dự thi như sau: Thí sinh chỉ thi tốt nghiệp: 4.457; Thí sinh thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học: 11.553; Thí sinh chỉ thi để tuyển sinh đại học: 505. Phân theo đối tượng dự thi thì số lượng như sau: Thí sinh lớp 12 THPT năm học 2019-2020: 15.527;Thí sinh lớp 12 GDTX năm học 2019-2020: 233; Thí sinh tự do thi tốt nghiệp: 250; Thí sinh tự do thi để tuyển sinh đại học: 505).

      - Với số thi sinh nêu trên, được bố trí 52 điểm thi (Trên 18 huyện, thị, thành phố đều được bố trí điểm thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi). Tổng số phòng thi: 705. Nhân sự phục vụ cho công tác coi thi tại các điểm thi: 2.866 người. (Trưởng Điểm thi: 52; Phó Trưởng Điểm thi: 156; Thư ký: 170; Cán bộ coi thi, giám sát: 1.602; Cán bộ coi thi dự phòng: 150; Thanh tra: 150; Trật tự viên: 104; Công an: 222; Phục vụ: 208; Y tế: 52)

      - Về chấm thi: Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 22/8/2020. Công bố kết quả thi theo qui định của Bộ GDĐT vào ngày 27/8/2020. Địa điểm chấm thi: Đặt tại Trường THPT Duy Tân, thành phố Tam Kỳ.

     + Tổng số bài chấm tự luận: 16.515 bài.

     + Tổng số bài chấm trắc nghiệm: 49.545 bài.

     + Nhân sự điều động làm công tác chấm thi: 384 người (Lãnh đạo: 05; Ủy viên: 25; Thanh tra: 12; Thư ký: 35; Cán bộ chấm thi tự luận: 234; Cán bộ chấm kiểm tra: 11; Cán bộ chấm thi trắc nghiệm: 33; Công an; 06; Phục vụ: 22; Y tế: 01

     - Về Phương án sao in, vận chuyển đề thi, thu bài thi: Thời gian cách ly tổ chức sao in đề thi: Từ ngày 27/7 đến 10/8/2020; Địa điểm sao in do Sở GDĐT phối hợp với PA 03 Công an tỉnh khảo sát tình hình về an ninh, an toàn để chọn địa điểm in sao đề thi đảm bảo an toàn tuyệt đối theo quy chế. Số lượng cán bộ điều động làm công tác sao in đề: 48 người

    - Đề thi được vận chuyển có sự giám sát, bảo vệ của Công an từ địa điểm sao in đến 52 điểm thi. Nơi lưu trữ đề thi, bài thi được gắn camera giám sát 24/24 giờ. Bài thi được thu và vận chuyển có sự bảo vệ của Công an từ 52 điểm thi về Ban Chấm thi ngay sau buổi thi cuối cùng.

    Với sự chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, đơn vị; tinh thần trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp huyện; sự chuẩn bị chu đáo của Sở GDĐT - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thi, chắc chắn rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.

            Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng - VPS

quangnam.edu.vn
..