header

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hanh

     1. VĂN BẢN, TIN TỪ  BỘ GDĐT

       CV_HD_to chuc thi_ UBND_CoVID19 ban cuoi.pdf

        - Tin từ Bộ GDĐT:  https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=6826

     2. VĂN BẢN CỦA TỈNH QUẢNG NAM

       - Chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức Kỳ thi: CV UBND tỉnh về tổ chức Kỳ thi.pdf

       -Cong văn 1263_SGDDT_VP.pdf;

       - Công văn 1270_SGDDT_VP.pdf;

       - Công văn 1287 tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi dich.pdf;

       - CV của Sở Y tế phối hợp tổ chức kỳ thi.pdf;

       - CV đề nghị tăng cường cán bộ y tế cho các điểm thi.pdf;

       - CV về đảm bảo an toàn phòng chống dich.pdf

       - 

quangnam.edu.vn
..