header

Một số thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1. Sơ lược về Kỳ thi trên địa bàn tỉnh

    Trong thời gian vừa qua, học sinh khối lớp 12, các thầy cô giáo, các cấp quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho Kỳ thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Thế nhưng, dịch bệnh covid-19 lại diễn ra hết sức phức tạp, tình trạng lây nhiễm cộng đồng xảy ra ở một số huyện, thị xã, thành phố.

anh

  nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam

     Để đảm bảo án toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên tham gia Kỳ thi và thực hiện Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tổ chức thi đợt 1 cho thí sinh thường trú trên địa bàn 12 huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn từ ngày 08/8/2020 đến ngày 10/8/2020 theo lịch thi của Bộ GDĐT. Các điểm thi và đối tượng thí sinh còn lại ở các huyện, thành phố: Hội An, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình và thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ lùi thời gian tổ chức Kỳ thi vào thời điểm thích hợp sau khi dịch bệnh được đẩy lùi.

   Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này ở Quảng Nam có 26 điểm thi, với 336 phòng thi và 7.544 thí sinh dự thi, chiếm tỉ lệ 43,65% trong tổng số thí sinh toàn tỉnh dự thi.

- Tổng số nhân viên phục vụ: Trật tự viên: 52, Y tế: 52, Phục vụ: 52.

- Số lượng cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia Ban/Tổ của Hội đồng thi: Ban Thư ký: 34; Ban In sao đề thi: 37; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi: 18; Ban Coi thi: 807; Cán bộ giám sát: 118: Ban Làm phách bài thi tự luận: 15; Ban Chấm thi tự luận: 115; Tổ Chấm kiểm tra: 7; Ban Chấm thi trắc nghiệm: 20.

- Đợt thi lần này không điều động cán bộ, giáo viên ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và cán bộ, giáo viên có liên quan đến yếu tố F1, F2 tham gia làm công tác thi.

   2. công tác chuẩn bị cho Kỳ thi

- UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15 /CT-UBND ngày 29/6/2020 về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020; Quyết định số số 1718 /QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh. thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao Kỳ thi; trong buổi thi đầu tiên đã đến thăm, động viên tinh thần học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

- UBND tỉnh hỗ trợ cho các trường THPT ở vùng cao tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh với tổng kinh phí trên 2,4 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức hỗ trợ chuyên môn cho các trường THPT ở miền ngược nhằm chuẩn bị kiến thức cho học sinh vùng dân tộc thiểu số dự thi THPT đạt kết quả tốt nhất.

- Phòng PA 03, Công an tỉnh đã xây dựng phương án cụ thể để bảo đảm an ninh, an toàn cho việc sao in đề, vận chuyển đề, bài thi, bảo vệ chặt chẽ kỳ thi. Công ty Điện lực, Sở Y tế, Sở Thông tin Truyển thông, Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan đã có sự phối hợp tổ chức tốt kỳ thi. UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh dự thi, nhất là trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19.

- Việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid-19 được quán triệt đến học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi; đặc biệt, có sự vào cuộc rất quyết liệt của ngành y tế và UBND các địa phương. Chỉ đạo thực hiện phun thuộc khử trùng, chuẩn bị phòng thi dự phòng, đo thân nhiệt trước khi vào trường thi, hướng dẫn đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách, rửa tay bằng xã phòng, nước sát khuẩn...... được triển khai thực hiện rất cụ thể.

- Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về sao in đề, tổ chức coi thi, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sai sót làm ảnh hưởng đến kỳ thi.

3. Tình hình tổ chức thi

a) Buổi thi sáng 09/8/2020 (Bài thi Ngữ văn)

- Số Điểm thi: 26; Số phòng thi: 32; Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 7.434; Số thí sinh dự thi: 7.187; Số thí sinh chưa dự thi: 247 (01 thí sinh vắng, 246 thí sinh chưa dự thi. Lý do liên quan đến vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16); Số thí sinh vi phạm quy chế: 0; Số cán bộ coi thi vắng: 0; Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: 0; Sự cố bất thường: Không có.

b) Buổi thi chiều 09/8/2020 (Bài thi Toán)

- Số Điểm thi: 26; Số phòng thi: 325; Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 7.533; Số thí sinh dự thi: 7.269; Số thí sinh chưa đến dự thi: 264 (01 thí sinh vắng, 263 thí sinh chưa dự thi. Lý do liên quan đến vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16); Số thí sinh vi phạm quy chế: 0; Số cán bộ coi thi vắng: 0; Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: 0; Sự cố bất thường: Không có.

c) Buổi thi sáng 10/8/2020 (Bài thi KHTN và bài thi KHXH)

Môn Vật lý: Số phòng thi: 103; Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 2.157; Số thí sinh dự thi: 2.089; Số thí sinh chưa đến dự thi: 68 (Do đang ở trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16); Số thí sinh vi phạm quy chế: 0; Số cán bộ coi thi vắng: 0; Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: 0; Sự cố bất thường: Không có.

Môn Hóa học: Số phòng thi: 103; Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 2.160; Số thí sinh dự thi: 2.092; Số thí sinh chưa đến dự thi: 68 (Do đang ở trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16); Số thí sinh vi phạm quy chế: 0; Số cán bộ coi thi vắng: 0; Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: 0; Sự cố bất thường: Không có.

Môn Sinh học: Số phòng thi: 103; Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 2.115; Số thí sinh dự thi: 2.050; Số thí sinh chưa đến dự thi: 65 (Do đang ở trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16); Số thí sinh vi phạm quy chế: 0; Số cán bộ coi thi vắng: 0; Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: 0; Sự cố bất thường: Không có.

Môn Lịch sử: Số phòng thi: 233; Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 5.334; Số thí sinh dự thi: 5.146; Số thí sinh chưa đến dự thi: 188 (Do đang ở trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16); Số thí sinh vi phạm quy chế: 0; Số cán bộ coi thi vắng: 0;- Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: 0; Sự cố bất thường: Không có.

Môn Địa lý: Số phòng thi: 233; Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 5.178; Số thí sinh dự thi: 5004; Số thí sinh chưa đến dự thi: 174 (Do đang ở trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16); Số thí sinh vi phạm quy chế: 0; Số cán bộ coi thi vắng: 0;- Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: 0; Sự cố bất thường: Không có.

Môn GDCD: Số phòng thi: 232; Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 4.932; Số thí sinh dự thi: 4.845; Số thí sinh chưa đến dự thi: 87 (Do đang ở trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16; Số thí sinh vi phạm quy chế: 0; Số cán bộ coi thi vắng: 0; Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: 0; Sự cố bất thường: Không có.

d) Buổi thi chiều 10/8/2020 (Ngoại ngữ)

Số Điểm thi: 26; Số phòng thi: 307;Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 7.093; Số thí sinh dự thi: 6.924; Số thí sinh chưa đến dự thi: 169 (Do đang ở trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16); Số thí sinh vi phạm quy chế: 0; Số cán bộ coi thi vắng: 0; Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: 0; Sự cố bất thường: Không có.

Nhìn chung, các buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có sự cố bất thường nào xảy ra.

- Hiện nay, bài thi được lãnh đạo các điểm thi, cán bộ thu bài với sự giám sát của công an vận chuyển về lưu trữ tại Sở GDĐT (Có hệ thống camera giám sát và công an bảo vệ). Ngày 11/8/2020 bàn giao bài tự luận cho Ban Làm phách; bàn giao bài trắc nghiệm cho Ban chấm trắc nghiệm để triển khai công tác chấm thi theo kế hoạch../.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng - VPS

quangnam.edu.vn
..