header

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

     Sáng ngày 28/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tan

Ông Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Phó CT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

       Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các cấp học các phòng GDĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, TTCM các trường THPT, PTDTNT trực thuộc. Đặc biệt, tại điểm cầu trung tâm Sở GDĐT có sự tham dự của ông Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Trần Thị Bích Thu – Trưởng ban VHXH-HĐND tỉnh; Bà Huỳnh Thị Tuyết – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn. Về phía ngành giáo dục có ông Hà Thanh Quốc-GĐ Sở, các ông (bà) trong Ban Giám đốc, Công đoàn Ngành, Trưởng các phòng ban Sở.

Năm học 2019-2020 diễn ra trong diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19; là năm cuối triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (2015-2020); mặc dù, đến thời điểm này, Bộ GDĐT vẫn chưa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phướng hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên, Sở GDĐT đã chủ động tổ chức tổng kết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học mới để các cơ sở có căn cứ thực hiện.

Trong năm học này, Sở tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng BGDĐT và đạt được nhiều kết quả:

- Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 803 trường (giảm 15 trường so với cuối năm học 2018-2019); trong đó: Mầm non, mẫu giáo 284 trường (229 trường công lập và 55 trường tư thục), Tiểu học 246 trường, THCS 216 trường, THPT 57 trường, với tổng số 349.601 học sinh các cấp. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 02 trung tâm GDTX, 27 trung tâm học tập cộng đồng, có 88 trung tâm tin học - ngoại ngữ, 13 trung tâm KNS và NGCK; 06 trung tâm tư vấn du học.

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết: Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 3/10/2019 quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về Chương trình sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4448/KH-UBND ngày 05/8/2020 về Phát triển GDMN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 về Xây dựng "Trường học hạnh phúc" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 10/8/2020 về tuyển dụng viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020; Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông, các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021 với tỉ lệ tuyển sinh là 80%; tham mưu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên, tuyển sinh vào lớp 10 Trường DTNT tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về thực hiện nhiệm vụ năm học; về xây dựng, chuẩn hóa các thủ tục hành chính,

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục miền núi, nâng cao tỉ lệ trường học đạt chuẩn, tỉ lệ dạy học 2 buổi/ngày. Năm học 2019-2020, có 99,7% trẻ mẫu, 90.4% học sinh tiểu học 18,91% học sinh THCS và 5.67% học sinh THPT học 2 buổi/ngày.

Tính đến cuối năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 532 trường học đạt chuẩn, chiếm tỉ lệ 66.25%, trong đó: Mầm non 165 trường, tỉ lệ 58,1% (tăng 4%, trong đó 51 trường đạt chuẩn mức 2); tiểu học 189 trường, tỉ lệ 76,8% (giảm 2,9%, trong đó có 60 trường đạt chuẩn mức 2); THCS 157 trường, tỉ lệ 72,7% (tăng 5,1%); THPT 22 trường tỉ lệ 40,7% (tăng 10,9%). Với tỉ lệ này, Quảng Nam tiếp tục dẫn đầu các tỉnh Duyên hải miền Trung về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 371/803 trường được đánh giá ngoài (chiếm tỉ lệ 46,2%), trong đó có: 103 trường mầm non (tỉ lệ 36,3%), 125 trường tiểu học (tỉ lệ 50,8%), 134 trường THCS (tỉ lệ 62,0%), 09 trường THPT (tỉ lệ 15,8%).

- Việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 07 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương phục vụ xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa mới; tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo triển khai Chương trình GDPT mới; phối hợp với Viettel tạo tài khoản cho 100% giáo viên các bậc học để tự bồi dưỡng qua mạng các mô đun thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học được tiến hành chu đáo và kịp thời theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện chương trình GDPT mới theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; hướng dẫn các địa phương mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT,...

Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho việc đổi mới Chương trình GDPT cơ bản đảm bảo theo lộ trình; được Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội đánh giá rất cao.

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc dạy và học trực tuyến qua mạng, thực hiện tinh giản nội dung chương trình và hoàn thành năm học theo đúng tiến độ; đặc biệt, tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và hiện nay đang chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 sẽ diễn ra trong các ngày 2-4/9 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Như vậy, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm hầu hết các chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 của tỉnh về giáo dục đào tạo đều đã đạt và vượt đáng kể; đa số chỉ tiêu đến năm 2025 đang triển khai thực hiện với nhiều triển vọng.

Tại Hội nghị, ngoài việc nghe báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được của ngành trong năm học qua, đại biểu tham dự ở các điểm cầu cũng đã trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới để cùng tháo gỡ; đồng thời, đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm học 2020-2020 với Chủ đề: Xây dựng "Trường học hạnh phúc" theo Kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính

2. Triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

3. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

4. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học

5. Đẩy mạnh tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực

6. Đổi mới công tác tài chính; tăng cường xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

8. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục

9. Đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo

10. Đẩy mạnh công tác truyền thông

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Văn Tân, PCT UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành trong năm học qua, nhất là trong thời gian dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường, yêu cầu ngành giáo dục cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt, tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Trước mắt là tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Rà soát lại tất cả các khâu, các nội dung công việc để thực hiện tốt Kỳ thi TN THPT năm 2020 đợt 2 đảm bảo diễn ra nghiêm túc, hiệu quả song song với việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp trên; chuẩn bị các điều kiện tốt để khai giảng năm học 2020-2021 đảm bảo chu đáo an toàn, thực sự là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; triển khai tốt đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp, đội ngũ nhà giáo theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy; tham mưu tổ chức thi tuyển giáo viên theo kế hoạch; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các đề án theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh, trước mắt là Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT có hoàn cảnh khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-10 trong năm học 2020-2021 để trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9/2020; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong dạy học và quản lý; lập dự án sửa chữa bổ sung, nâng cấp hệ thống họp trực tuyến của toàn ngành để nâng cao chất lượng hội họp.

Trước đó, Sở GDĐT cũng đã tổ chức HN trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 các cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS./.

Tin và ảnh: Huỳnh Thị Vinh – Chuyên viên VPS

quangnam.edu.vn
..