header

Các sở GDĐT ký kết hợp tác, hỗ trợ phát triển giáo dục

    Chiều ngày 11/11, tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo các Sở GDĐT: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức lễ ký kết hợp tác, hỗ trợ phát triển giáo dục.

    KK1 copy

    Việc ký kết hợp tác phát triển giáo dục đào tạo giữa các Sở nhằm trao đổi, chia sẻ thế mạnh ở mỗi đơn vị để cùng nhau triển khai thực hiện có hiệu quả 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 05 nhóm giải pháp cơ bản của Ngành theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Lễ ký kết, lãnh đạo các Sở đã có trao đổi, chia sẻ và đã đi đến thống nhất ký biên bản ghi nhớ nội dung hợp tác, hỗ trợ phát triển giáo dục thời gian đến, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

- Thường xuyên chia sẻ thông tin về tình hình giáo dục đào tạo của địa phương để các Sở rút kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác quản lý, điều hành.

- Chia sẻ những đề án, nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo đã triển khai thực hiện có hiệu quả để các Sở cùng tham khảo.

- Cùng nhau trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học; tổ chức tập huấn chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề theo thế mạnh của mỗi Sở để cùng nhau trao đổi, rút kinh nghiệm.

- Trao đổi, cung cấp đề thi để xây dựng ngân hàng đề cho mỗi Sở, nhất là đối với các bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 các môn.

- Trao đổi các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi Quốc gia; tổ chức giao lưu, hội thi liên quan đến nâng cao năng lực, kỹ năng và phương pháp dạy học hằng năm giữa các trường THPT, PTDTNT của các Sở.

- Chia sẻ kinh nghiệm trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền duy trì và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia tại địa phương.

- Chia sẻ kinh nghiệm một số nội dung khác có liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo (xã hội hóa giáo dục, phát triển đội ngũ, sắp xếp mạng lưới trường, điểm trường,...).

- Chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai và thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực, hoạt động thể thao trong trường học.

Sau lễ ký kết này, các Sở GDĐT sẽ chia sẻ những ý tưởng mới, kinh nghiệm hay trong lãnh đạo, quản lý, những dự án, đề án, mô hình, chương trình hay... tiến tới xây dựng cơ chế thực hiện kết nghĩa giữa các trường học để trao đổi những kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị nhà trường, các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ nhau những lúc khó khăn để cùng nhau phát triển.

Tham dự và chứng kiến Lễ kí kết, PGS.TS Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất – Bộ GDĐT đã thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT bày tỏ sự vui mừng khi các Sở GDĐT địa phương có sự gắn kết, chung tay để cùng nhau phát triển,đồng thời cũng đề nghị các Sở có sự tương tác thường xuyên trong công tác quản lý cũng như chuyên môn để triển khai thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành GDĐT.

Trong khuôn khổ Lễ kí kết, đại diện Công ty TNHH Thiết bị GD và Đồ chơi Tràng An đã trao 6 phần quà, mỗi phần trị giá 100 triệu đồng cho 6 Sở GDĐT (gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi) đã chịu thiệt hại trong các đợt thiên tai vừa qua.

Tin và ảnh: Huỳnh Thị Vinh – Chuyên viên Văn phòng Sở

quangnam.edu.vn
..