header

Giáo dục Quảng Nam chuẩn bị sẵn sàng cho khai giảng năm học mới 2016-2017

    Theo Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành khung thời gian năm học 2016-2017, học sinh cấp MN, TH, THCS, THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 01/9/2016 và đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2016.

chuanbinamhocmoi

             Ảnh: Nguồn của Báo Quảng Nam

     Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GDĐT đã triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. Đầu tháng 8/2016, Sở GDĐT đã Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Đối với cán bộ, giáo viên của các trường MN, TH, THCS, do Phòng GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở được tổ chức thành 25 lớp. Mỗi lớp được tổ chức trong thời gian 2 ngày. Trong đó, 1,5 ngày nghe báo cáo các chuyên đề, buổi còn lại tập trung thảo luận và viết thu hoạch. Bồi dưỡng chính trị hè là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi năm học. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong việc phát triển và nâng cao chất lượng của giáo dục đào tạo tỉnh nhà; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương

       Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ GDĐT tổ chức. Trên cơ sở đó, tổ chức tập huấn lại cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Trong tháng 8/2016 này đã và đang tổ chức các lớp tập huấn như: Tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, năm học 2016-2017; Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu những bộ Luật mới ban hành cho cán bộ quản lý ngành giáo dục; Tập huấn dạy học sách Tiếng Anh lớp 4 cho 300 giáo viên dạy Tiếng Anh cấp tiểu học. Đối với cấp THCS và THPT Sở tổ chức tập huấn Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Đổi mới sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn trong trường trung học dựa trên nghiên cứu bài học; xây dựng chuyên đề (chủ đề) dạy học; triển khai nội dung chuyên môn riêng của từng bộ môn. Đây là những chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong năm học 2016-2017.

      Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017. Hội nghị tổ chức vào ngày 19/8/2016. Từng cấp học cũng tổ chức Hội nghị, với sự tham gia của Hiệu trưởng các trường trong toàn tỉnh để tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Cấp học MN tổ chức tại Hội An vào ngày 23/8/2016; cấp TH tổ chức vào ngày 22/8/2016 tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; cấp THCS tổ chức vào ngày 25/8/2016, tại Duy Xuyên.

      Theo số liệu tổng hợp từ các đơn vị, tính đến ngày 15/8/2016, toàn tỉnh có 803 trường tăng 13 trường so với năm học trước (Nhà trẻ 02 trường; Mẫu giáo: 204 trường; Mầm non: 50 trường; tiểu học: 275 trường; C1-2: 20 trường; THCS: 198 trường, cấp 1-2-3: 01 trường, cấp 2-3: 03 trường và THPT: 50 trường); với 67.746 cháu MN, tăng 12.220 cháu so với năm học trước; 257.592 học sinh phổ thông, giảm 612 học sinh so với năm học trước (tiểu học giảm 2.429 học sinh; THCS tăng 1.674 học sinh và THPT tăng 143 học sinh.)

     Để đáp ứng yêu cầu dạy học trong năm học mới, Khối Phòng GD&ĐT đã xây dựng mới: 648 phòng, trong đó: 485 phòng học, 163 phòng chức năng; sửa chữa: 221 phòng, trong đó: 210 phòng học, 11 phòng chức năng; sửa chữa nhỏ: 205 phòng, trong đó: 181 phòng học, 24 phòng chức năng. Tổng kinh phí đầu tư: 300.106 triệu đồng (bao gồm vốn: XDCB tập trung, CTMT xây dựng nông thôn mới, sự nghiệp ngành, vốn dự án khác....). Bên cạnh đó, mua bổ sung: 25.316 bản sách giáo khoa và 14.796 bản sách tham khảo với số tiền: 705 triệu đồng; đóng mới: 5.807 bộ bàn ghế học sinh, 249 bộ bàn ghế giáo viên, 166 tủ các loại, 12 ti vi, 254 bộ máy vi tính và các loại thiết bị khác với tổng kinh phí: 14.317 triệu đồng; mua sắm bổ sung đồ dùng-đồ chơi và TBDH phục vụ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi với tổng kinh phí 2.036 triệu đồng. Đối với khối Sở quản lý đã xây dựng mới: 43 phòng; sửa chữa 15 công trình (phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh, tường rào, cổng ngõ, ...) Tổng kinh phí đã thực hiện: 9.100 triệu đồng. Bên cạnh đó, đã mua bổ sung: 17.000 bản sách giáo khoa và 8.233 bản sách tham khảo với số tiền: 542 triệu đồng; mua sắm mới 1.467 bộ bàn ghế học sinh, 46 bộ bàn ghế giáo viên, 29 tủ hồ sơ, 37 máy vi tính, 25 tivi LCD và 9 phòng máy vi tính (235 bộ máy tính), một số trang thiết bị khác cho thư viện,... với tổng kinh phí 12.965 triệu đồng; mua sắm bổ sung thiết bị dạy học và thiết bị môn GDQP gần 380 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học ngoại ngữ thực hiện Đề án Ngoại ngữ 2008-2020 cho tiểu học và THCS với tổng kinh phí 20 tỷ đồng.

    Về đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu của năm học mới. (tính đến ngày 15/8/2016, toàn tỉnh có 20.000 giáo viên, trong đó: MN:4131, Tiểu học: 7.199, THCS: 5846, THPT: 2824 ). Sở đã tiến hành rà soát, cân đối lại đội ngũ giáo viên của từng đơn vị trực thuộc. Để trên cơ sở đó có kế hoạch điều động, luân chuyển giáo viên nhằm đảm bảo cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học.

      Phát huy những thành tích đạt được trong năm học 2015-2016, với sự chuẩn bị chu đáo như đã nêu trên, chắc chắn sẽ là tiền đề quan trọng để ngành Giáo dục Quảng Nam gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm học 2016-2017./. 

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng – VP Sở

quangnam.edu.vn
..