header

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đến thăm Sở GDĐT Quảng Nam

Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, vào chiều ngày 24/8/2016, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đến thăm Sở GDĐT.

Tanghoa

 Ông Hà Thanh Quốc - GĐ Sở GDĐT tặng hoa cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Tại buổi tiếp, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GDĐT đã thay mặt lãnh đạo Sở báo cáo khai quát kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong thời gian qua, một số định hướng lớn trong phát triển giáo dục Quảng Nam trong thời gian đến.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã đánh giá cao những kết quả mà giáo dục Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhắc nhở giáo dục Quảng Nam cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở miền núi; phải xem giáo dục phổ thông là nền tảng, trong đó chú trọng giáo dục hình thành nhân cách cho học sinh ./.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng – Văn phòng Sở

quangnam.edu.vn
..