header

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức HN tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp học MN, TH, THCS

Một số hình ảnh Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 cấp học MN, TH, THCS.

MNquoc copy

Ngày 23/8/2016, tại Hội An, ông Hà Thanh Quốc - GĐ Sở chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 cấp học MN 

quangcanhMN copy

Quang cảnh Hội nghị cấp học MN

QuocTH copy

Ông Hà Thanh Quốc - GĐ Sở chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 cấp Tiểu học

VNTH copy

 Văn nghệ chào mừng HN cấp TH

THCSly copy

Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp THCS diễn ra tại Duy Xuyên, vào ngày 25/8/2016.

QuangcanhTHCS copy

 Quảng cảnh Hội nghị

 Ảnh: Văn phòng Sở

quangnam.edu.vn
..