header

VVOB Việt Nam tổng kết Chương trình giáo dục mầm non- tiểu học giai đoạn 2014-2016

    Ngày 11/11/2016, tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Tam Kỳ, Sở GDĐT, Trường Đại học Quảng Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với VVOB Việt Nam tổ chức tổng kết Chương trình giáo dục mầm non- tiểu học giai đoạn 2014-2016 (VVOB Early Education Programme).

anhvvob

Chương trình này do tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ tài trợ (The Flemish Association for Development Cooperation and Technical Assistance, Belgium, viết tắt là: VVOB). Chương trình tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh tại các vùng dự án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bậc mầm non-tiểu học thông qua tăng cường sử dụng phương pháp Dạy học tích cực (DHTC) và giải quyết các vấn đề chuyển tiếp từ mầm non sang tiểu học dựa trên nâng cao năng lực cho CBQL và GV; nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp lấy học sinh làm trung tâm và nhạy cảm về giới. Tại Quảng Nam có 7 huyện, gồm : Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Quế Sơn, Hiệp Đức, Điện Bàn, Nam Giang tham gia dự án, với tổng kinh phí là 118.746 Euro(€) (3.431.800.000VNĐ); trong đó: VVOB tài trợ: 107.951 Euro(€), Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam xét cấp 10% vốn đối ứng trên tổng giá trị mà Tổ chức VVOB hỗ trợ để chi phí hoạt động trong việc triển khai dự án là: 10.795 Euro(€)./.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng – VP Sở

quangnam.edu.vn
..