Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tỉnh Quảng Nam kiểm tra công nhận huyện Hiệp Đức đạt chuẩn phổ cập giáo dục, XMC năm 2016

Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, ngày 13 tháng 12 năm 2016, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Nam do đồng chí Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra công nhận huyện Hiệp Đức đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

anh copy copy

Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và đối chiếu với phần mềm phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn về học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Hiệp Đức. Theo đó, trong năm 2016, huyện Hiệp Đức đã duy trì được kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và công tác xóa mù chữ. Ban Chỉ đạo phổ cập của các xã và huyện Hiệp Đức đã ứng dụng tốt phần mềm phổ cập giáo dục trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật dữ liệu phổ cập, thiết lập các loại hồ sơ, bảng biểu thống kê số liệu phổ cập giáo dục, xoá mù chữ theo quy định, Kết quả cụ thể:

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: Huyện đã được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2014 và được duy trì tốt; năm 2016 huyện Hiệp Đức có 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỉ lệ 100%;

- Phổ cập giáo dục tiểu học: 1 xã đạt chuẩn mức 2, tỉ lệ: 8,3% ( tăng từ mức 1 lên mức 2), 11 xã đạt chuẩn mức 3, tỉ lệ 91,7%; Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 tại thời điểm tháng 12 năm 2016.

- Công tác xóa mù chữ: 12 xã đạt chuẩn mức độ 2 tỉ lệ 100%; Huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2016.

- Phổ cập giáo dục THCS: 1 xã đạt chuẩn mức độ 1, tỉ lệ 8,3%, 5 xã đạt chuẩn mức độ 2, tỉ lệ 41,7%, 6 xã đạt chuẩn mức độ 3, tỉ lệ 50%; Huyện đạt chuẩn mức độ 3.

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra khác của tỉnh do lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp làm trưởng đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam, bắt đầu từ năm 2016, việc kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và công tác xóa mù chữ, UBND tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại 100% số huyện, thị xã, thành phố và tổ chức thành đoàn kiểm tra chung cho các cấp học không thực hiện kiểm tra riêng lẻ như trước đây nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương và đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT./.

Tin và ảnh: Đinh Hữu Phước – PCVP Sở

quangnam.edu.vn
..