Quảng Nam tổ chứcTổng kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2016

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2016. Tham dự hội nghị với ngành giáo dục, có đồng chí Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố.

anh copy copy copy

Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017-2020 do đồng chí Phạm Đình Ly, Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạotrình bày tại hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học giai đoạn 2011-2016, chỉ ra những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, đề ra mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt hơn trong giai đoạn 2017-2020.

Theo báo cáo tổng hợp trình tại hội nghị, tính đến tháng 8 năm 2016, toàn tỉnh có 456 trường học đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 57,7%. Với tỉ lệ này, Quảng Nam là một trong những tỉnh có tỉ lệ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cao nhấtKhu vực miền Trung và Tây nguyên. Tiêu biểu là huyện Đại Lộc: 61/61 trường, tỉ lệ 100%, thị xã Điện Bàn 68/70 trường, tỉ lệ 97,14%; huyện Phú Ninh 33/34, tỉ lệ 97,06%, Cụ thể ở các cấp học như sau:

- Mầm non: 128/246 trường đạt tỉ lệ: 52,03%; tăng 84 trường so với năm 2011 (năm 2011 toàn tỉnh có 44/218 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 20,2%). Năm 2011 chỉ có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2 thì đến nay toàn tỉnh đã có 11 trường đạt chuẩn mức độ 2; các địa phương có tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao là huyện Phú Ninh và huyện Đại Lộc đều đạt 100%, thị xã Điện Bàn 20/22 trường, tỉ lệ 90,91%, các huyện có tỉ lệ thấp là huyện Tây Giang, Nam Giang 14,29%, Bắc Trà My 7,1%, riêng huyện Nông Sơn chưa có trường mầm non, mẫu giáo nào đạt chuẩn.

- Tiểu học: có 195/274 trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ 71,17%; tăng 62 trường so với năm 2011 (năm 2011 toàn tỉnh có 133/273 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 48,7%). Số trường đạt chuẩn mức độ 2 là 49 trường, tỉ lệ 25,2% tăng 34 trường so với năm 2011; các địa phương có 100% số trường đạt chuẩn quốc gia là Phú Ninh, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn; các huyện miền núi có tỉ lệ trường đạt chuẩn thấp Bắc Trà My (7,1%), Đông Giang (20%), Tây Giang (25%), Nông Sơn ( 50%), riêng huyện Nam Trà My chưa có trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; ở các đơn vị đồng bằng huyện Thăng Bình có tỉ lệ trường đạt chuẩn thấp là huyện Thăng Bình (50%), Núi Thành (73%).

- Trung học cơ sở: 118/216 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 54,63%; tăng 43 trường so với năm 2011 (năm 2011 toàn tỉnh có 75/202 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 37,1%); các địa phương có 100% số trường đạt chuẩn là huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn, các địa phương có tỉ lệ trường chuẩn thấp là Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, mỗi huyện chỉ có 1 trường, các huyện Nông Sơn, Tây Giang và Bắc Trà My chưa có trường THCS nào đạt chuẩn quốc gia.

- Trường Trung học phổ thông: 15/55 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 27,3%; tăng 15 trường so với năm 2011 (năm 2011 không có trường nào, năm 2012 có 1 trường đạt chuẩn quốc gia là PTDTNT tỉnh và năm 2013 Trường THPT Trần Cao Vân, đạt tỉ lệ 3,6%).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Đình Tùng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là ngành Giáo dục trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc giagiai đoạn 2011-2016; đồng thời,yêu cầu ngành Giáo dục trong thời gian đến, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân nhân; tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện học tập của học sinh, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; thực hiện đồng bộ các giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh..., góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2020 của ngành đề ra.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Giám đốc Sở Giáo dục tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2016./.

 Tin và ảnh: Đinh Hữu Phước - PCVP Sở

Tin mới

Các tin khác