Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức phổ biến, quán triệt nội quy, quy chế xét tuyển, thi tuyển viên chức.

   Thực hiện Kế hoạch số 1690/KH-SGDĐT ngày 01/11/2016 về xét tuyển giáo viên Trung học phổ thông và Kế hoạch số 1808/KH-SGDĐT ngày 25/11/2016 của Sở GDĐT về việc thi tuyển viên chức giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, vào ngày 08/01/2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức tập trung thí sinh để phổ biến, quán triệt nội quy, quy chế đồng thời phát thẻ dự thi cho thi sinh. Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GDĐT, đại diện lãnh đạo Hội đồng tuyển dụng chủ trì các phiên tập trung thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm các cấp học.

anh1lay copy

anh2lay copy

Có 4976 ứng viên tham gia thi tuyển xét, tuyển vào các vị trí viên chức giáo dục lần này. Trong đó, có 1076 thí sinh tham gia xét tuyển cạnh tranh để chọn 110 chỉ tiêu viên chức giáo viên THPT; có 3895 thí sinh tham gia thi tuyển để chọn 1193 chỉ tiêu viên chức giáo dục MN, TH, THCS và lưu trữ viên, thư viện viên.

Quy chế thi tuyển, xét tuyển đã được Hội đồng tuyển dụng quán triệt cụ thể đến các ứng viên. Những điểm mới được áp dụng để tổ chức Kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức giáo dục lần này như: Bảo mật tuyệt đối khâu ra đề, làm phách bài thi; tổ chức giám sát chặt chẽ khâu coi thi, cuối mỗi buổi thi, cán bộ giám sát kỳ thi lấy ý kiến phản ánh của thí sinh đối với công tác coi thi của giám thị; chấm thi theo câu, 3 giám khảo cùng chấm 01 câu theo 3 vòng độc lập; tổ chức bốc thăm ngầu nhiên câu hỏi, gắn camera giám sát đối với các phòng phỏng vấn...Đây là những việc làm hết sức cần thiết nhằm để kỳ thi tuyển, xét tuyển diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan để lựa chọn được những ứng viên có năng lực chuyên môn tốt vào viên chức giáo dục của tỉnh nhà.

Dự kiến kỳ thi tuyển, xét tuyển sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18/01/2017, tại thành phố Tam Kỳ.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng - VPS

quangnam.edu.vn
..