header

Danh bạ điện thoại trung tâm Giáo dục Thường xuyên

Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 124B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ
Điện thoại: 0510. 3812087
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Châu Văn Thủy

0510.3811354

0983335808

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Phòng Đào tạo

0510.2210730

Võ Đức Thắng
quangnam.edu.vn
..