Hiện tại hệ thống đang bị quá tải bởi BotNet.

- Vào Cồng thông tin [Click vào đây]

- Vào Văn phòng trực tuyến - Ooffice [Click vào đây]

.

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CỦA HĐTHI TUYEN 650_TB_HĐTTVC.pdf

TT_DANH SACH 01_1_617.pdf

TT_DANH SACH 02_618_1237.pdf

TT_DANH SACH 03_1238_1857.pdf

TT_DANH SACH 04_1858_2477.pdf

TT_DANH SACH 05_2478_3066.pdf

TT_DANH SACH 06_3067_3892.pdf

THÔNG BÁO ĐIỂM CỦA HĐXT 649_TB_HĐXTVC.pdf

XT_ DIA LY.pdf

XT_GDCD.pdf

XT_HOA HOC.pdf

XT_LICH SU.pdf

XT_NGU VAN.pdf

XT_SINH HOC.pdf

XT_THE DUC.pdf

XT_TIENG ANH.pdf

XT_TIN HOC.pdf

XT_TOAN.pdf

XT_VAT LY.pdf

Phát triển bởi TAVICO