SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:17/7/2017 đến ngày:23/7/2017
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 17/7

-7h30:Dự kì họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại TT Hội nghị tỉnh QN (3 ngày) -7h30:Hội nghị BCH Công đoàn GD tỉnh lần thứ 15,PH2 -15h:Dự công bố KL thanh tra số 1062 về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh tại PH2, VPUBND tỉnh-Ô.Quốc -Theo GM -Ô.Thanh TTr

Ba 18/7

- Thanh tra hành chính Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (đến 21/7)-Theo QĐ

Tư 19/7

- Tham dự tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT” (đến ngày 21/7/2017)-P.GDMN

Năm 20/7

-7h30: Dự HN trực tuyến nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2017 tại PH2, tầng3, VPUBND tỉnh (1 ngày) -Dự DTPT 17 tại Hiệp Đức (đến 21/7) -13h30: Tham gia báo cáo chuyên đề về Nông thôn mới-Ô.Quốc -Ô.Tiên -Ô.Lộc

Sáu 21/7

-Tham gia HĐGK chấm sảm phẩm STKHKT -9h:Dự buổi làm việc với Tổng GĐ NHCSXH VN về CTr MTQG giai đoạn 2016-2020 của tỉnh QN tại PH2, Tầng3,VPUBND tỉnh -13h30: Họp chuẩn bị nội dung xây dựng Đề án chăm sóc trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh QN tại PH1, Sở LĐ-TB&XH-Theo QĐ -Ô.Tuấn KHTC -Ô.Thành

Bảy 22/7

-13h30:Dự HN biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu tại Hội trường số 1 UBND tỉnh -19h30: Tham dự lễ tri ân người có công với CM và CTr nghệ thuật nhân kỉ niệm 70 năm NTBLS tại Quảng trường MVNAH-Ô.Chính -Ô.Chính

CN 23/7

-7h: Dự lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng LS và dâng hoa tri ân MVNAH tại Nghĩa trang LS tỉnh-Ô.Chính