SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:12/2/2018 đến ngày:18/2/2018
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 12/2

Tổng hợp báo cáo nhanh trước Tết Mậu TuấtVP

Ba 13/2

-7h:Dự lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dâng hoa tri ân Mẹ VNAH tại Nghĩa trang LS tỉnh và TĐ MVNAH-Ô.Quốc

Tư 14/2

Nghỉ Tết Mậu Tuất

Năm 15/2

Nghỉ Tết Mậu Tuất

Sáu 16/2

Nghỉ Tết Mậu Tuất

Bảy 17/2

CN 18/2