SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:3/12/2018 đến ngày:9/12/2018
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 3/12

-13h30: Dự HN tổng kết 5 năm thực hiện QĐ 284/QĐ-TTg về Ngày sách Việt Nam tại Hội trường 2, VPUB -Thanh tra chuyên ngành Trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam (đến ngày 6/12)-Ô.Hảo -Theo QĐ

Ba 4/12

-7h30: Dự Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX tại TTHN tỉnh - Giám sát công tác GD Phòng tránh tai nan bom mìn tại Tiên Phước -Kiểm tra phổ cập giáo dục -xóa mù chữ -8h:Dự họp làm rõ những vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư DA Trường CĐ du lịch ASEAN tại TTHCC&XTĐT-Ô.Quốc -P.GDTH -Theo QĐ -P.GDTX

Tư 5/12

- Dự Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX tại TTHN tỉnh -Kiểm tra phổ cập giáo dục -xóa mù chữ -8h: Dự Hội thảo "Cách mạng Công nghiệp 4.0: Nhận thức và thực tiễn" tại Hội trường tầng 1, Liên hiệp các Hội KH&KH tỉnh -8h30: Dự HT "Khởi động và giới thiệu DA chăm sóc sức khỏe PHCN đối với nạn nhân chất độc Dioxin tại KS Bàn Thạch, Tam Kỳ -13h30: Họp bàn công tác xây dựng CSVC năm 2018, tại PH 2 -19h: Họp đánh giá, xếp loại CB, CC và tập thể lãnh đạo Sở cuối năm 2018 tại PH1-Ô.Quốc -Theo QĐ -Ô.Thơ KTKĐCL -Ô.Lộc -Ô.Quốc, KHTC -BGĐ, TPP

Năm 6/12

- Dự Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX tại TTHN tỉnh -Kiểm tra phổ cập giáo dục -xóa mù chữ -Dự Tập huấn triển khai chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT tại Đà Nẵng -8h: Dự Hội thảo "Tư vấn, phản biện và giám định XH phục vụ PTKT-XH địa phương" tại Hội trường tầng 1, Liên hiệp các Hội KH&KH tỉnh-Ô.Quốc -Theo QĐ -Theo QĐ -Ô.Hưng

Sáu 7/12

-Kiểm tra phổ cập giáo dục -xóa mù chữ -8h: Dự HN trực tuyến Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017) tại BCH BĐBP tỉnh -14h: Khảo sát csvc chuẩn bị thi thăng hạng chức danh NN -Theo QĐ -Ô.Chính -Theo QĐ

Bảy 8/12

CN 9/12