SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:7/1/2019 đến ngày:13/1/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 7/1

-8h: Giao ban, tại PH1 -14h: Họp BCH Đảng bộ Sở-LĐ, CĐ,TPP - UV BCH

Ba 8/1

-8h: Dự HN triển khai KH năm 2019 Bưu điện tỉnh -8h: Họp BTC Hội thi GVDG bậc Trung học, tại PH2 -7h30: Dự HN BCH Đảng ủy khối tại Hội trường ĐUK các cơ quan -14h: Dự họp BTC Hội thi KHKT, tại PH1 - Nắm tình hình KT HK1 tại TT GDTX tỉnh - Khảo sát sơ bộ cơ sở giáo dục tại Tam Kỳ (đến 10/01) - Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ 7 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh - Tham dự tập huấn “Quan sát trẻ theo quá trình” do VVOB tổ chức tại TP Đà Nẵng-VP Sở -Theo GM -Ô.Quốc -Theo GM -P.GDTX -P.KTKĐCL -Bà Liên -P.GDMN

Tư 9/1

-8h: Dự HN trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo và phong trào thi đua năm 2018 tại Hội trường Tỉnh ủy -8h: Họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2018 tại PH1 - 14h: Dự HN trực tuyến về Chương trình GDPT mới, tại VNPT QN - Tập huấn “Kỹ năng quan sát trẻ theo quá trình nhằm nâng cao CL công tác đánh giá trẻ trong CTr GDMN” tại Tam Kỳ (đến 10/01) -13h30: Dự HN trực tuyến tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Hội trường TU -15h30: Dự họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ 2019 tại Hội trường số 2, tầng 2, VPUB-Ô.Chính -Theo GM -Theo GM -P.GDMN -Ô.Chính -Ô.Quốc

Năm 10/1

- Tham gia Đoàn công tác coi thi HSG quốc gia tại Nghệ An và Hà Tĩnh (đến 15/01)-Theo QĐ

Sáu 11/1

-7h30: Dự HT quốc tế GD giá trị trong nhà trường tại TP HCM - Hội đồng thi HSG Quốc gia năm 2019 làm việc-Ô.Quốc, Ô.Hảo -Theo QĐ

Bảy 12/1

-14h: Dự HN tổng kết và triển khai thực tập sư phạm cuối khóa năm học 2018-2019 tại Hội trường tầng 6, KS. Duy Tân, TP Huế -15: Tổng kết công tác BDHS giỏi -17g: Gặp mặt Đội tuyển, các Đoàn GV coi thi-Ô.Quốc -Theo GM -Theo Giấy mời

CN 13/1

- Thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019 tại Trường THPTC NBK-Theo lịch của Bộ