SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:11/2/2019 đến ngày:17/2/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 11/2

-8h30: Họp mặt toàn thể cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan Sở đầu Xuân Kỷ Hợi tại Hội trường Sở. -13h15: Dự buổi thăm các trường trong dự án "Nước uống sạch trường học" tại Núi Thành của nguyên LĐ Nhà nước (Theo KH) -14h: Giao ban đầu xuân nghe tình hình đón Tết Kỷ Hợi 2019 tại Hội trường 02, tầng 2, VPUB tỉnh-Theo TB -Ô.Thành -Ô.Quốc

Ba 12/2

- Các phòng, ban giải quyết một số công việc sau Tết tại cơ quan

Tư 13/2

- 9h: Giao ban, tại PH1-LĐ, TPP

Năm 14/2

-14h: Họp bàn một số nội dung liên quan đến công tác đánh giá ngoài và tư vấn tâm lý học đường tại PH1-Theo GM

Sáu 15/2

- 8h: Họp bàn công tác chuẩn bị thi THPT QG, tại PH1 - Tập huấn về công tác tổng điều tra dân số và nhà ở tại Cục Thống kê tỉnh QN-Theo GM -Ô.Thành, Ô.Dũng

Bảy 16/2

CN 17/2