SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:1/7/2019 đến ngày:7/7/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 1/7

-8h:Khai mạc Ban Chấm thi tự luận tại Trường THPT Duy Tân -13h30:Dự khai mạc diễn đàn trẻ em tại Hội An -Hạn cuối các đơn vị nộp hồ sơ thi đua về Sở GDĐT-Theo QĐ -Ô.Quốc -Theo KH

Ba 2/7

- 7h30:Dự Gặp mặt, đối thoại diễn đàn trẻ em, tại Hội An-Ô.Quốc

Tư 3/7

-Dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm khối VHXH -14g: Dự họp nghe Sở TC báo cáo về định mức xe ô tô-Theo GM -Ô.Tuấn

Năm 4/7

-8g: Dự HN trực tuyến của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019 -8g: Dự Giao ban Khối Khoa giáo, Văn xã, tại Ban Tuyên giáo TU -15h30: Dự khánh thành trụ sở Hiệp hội doanh nghiệp QN-Ô.Lộc -Ô.Chính -Ô.Quốc

Sáu 5/7

-7g30-8g: Dự Hội nghị Tỉnh ủy -8h:Dự buổi làm việc với Đoàn KT thực hiện PL về thanh niên-Ô.Quốc, Ô.Chính -Ô.Quốc

Bảy 6/7

-15ề Dự họp về nội dung liên quan đến XD Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu-Theo GM

CN 7/7