SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:22/7/2019 đến ngày:28/7/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 22/7

- 8h: Giao ban, tại PH1 - 7g30: Dự Khai mạc khóa huấn luyện LLTV -13h30: Làm việc với tổ chức VCF và CCIHP -LĐ, CĐN, TPP -Ô.Phước -Ô.Chính;GDTrH;HSSV

Ba 23/7

- 8h: Dự họp Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo KHKT -14h: Dự họp Ban Soạn thảo ĐA Sữa học đường, tại PH1 -13g30: Dự họp tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng-Ô.Chính -Theo QĐ -Ô.Quốc

Tư 24/7

- 7g30: Họp về công tác CCHC tại UBND tỉnh - 7h30: Dự HN Cựu Giáo chức tại Trường TCVHNT QN -16h: Dự Khai mạc Hội thi Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh QN-Ô.Hưng, Cô Hiền -Ô.Quốc -P HSSV-PC

Năm 25/7

- 8h: Dự Công bố QĐ thanh tra, tại PH1 -13g30: Dự làm việc với UBND huyện Tiên Phước về xây dựng NTM -Dự Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu thang đo trẻ thơ tại Hà Nội - TH "Hướng dẫn thực hiện và đánh giá trường học an toàn" do VVOB tổ chức tại Đà Nẵng (Đến 26/7)- Theo KH 1121/KH -Ô.Thành -Bà Liên -Bà Hằng

Sáu 26/7

-6g30: Dự đặt vòng hoa tưởng niệm tại NT LS tỉnh -8g: Dự Hội thảo "Văn hóa ứng xử trong trường học tại Huế -14g: làm việc với Công ty CP Đầu tư XBGD, tại PH1 -8g: Dự Lễ KN 90 năm thành lập Công Đoàn -7h: Dự Lễ phát động tập luyên môn Bơi tại Quế Sơn-Ô.Quốc -Ô.Quốc,Ô.Lộc, Ô.Thủy, Ô.Hảo, -Ô.Quốc -HSSV-PC

Bảy 27/7

CN 28/7