SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:29/7/2019 đến ngày:4/8/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 29/7

13h30: Dự họp Thường trực HĐND tỉnh, tại PH B, tầng 4 - Khảo sát xây dựng đề án Phổ cập bơi -Tập huấn giới thiệu “Bộ công cụ hướng dẫn học thông qua chơi có đáp ứng giới” do VVOB tổ chức (Đến 31/7) -Dự tập huấn “Hỗ trợ cơ sở GDMN nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề xây dựng trường MN LTLTT” tại Đà Nẵng (Đến 30/7)-Ô.Chính -Ô.Quốc,Ô.Tuấn -Phòng GDMN -Bà Nguyệt

Ba 30/7

=8g: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Sở LĐTB-XH -Tham gia HĐ chấm SK cấp tỉnh, tại Sở KHCN-Ô.Thành -Bà Liên

Tư 31/7

-9g:Dự họp triển khai công tác phối hợp Triển lãm số về HS-TS -14h: Dự làm việc với Đoàn GS UBVH,GD,TN,TN và NĐ, tại UBND tỉnh -7g30: Dự thanh lý tài sản tại Trường THPT Lý Tự Trọng -8g: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Cty TNHH Teach For VN -14h: Dự họp xây dựng KH hỗ trợ KNST năm 2020 14h: Dự họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành GD, tại PH1-Ô.Thành -Ô.Thành -QLDA -GDTrH -GDTrH -Theo GM

Năm 1/8

-8g: Dự HN trực tuyến triển khai tuyên truyền Luật PCTN-Ô.Quốc, TTra

Sáu 2/8

-Báo cáo Chính trị hè 2019 9h: Làm việc với UBND các huyện về CTMT vùng núi-Theo KH -Ô.Quốc, theo GM

Bảy 3/8

CN 4/8