SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:19/8/2019 đến ngày:25/8/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 19/8

-Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị HN -14h: Họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh tại PH2, tầng 3, VPUB tỉnh-VP, các Phòng -Ô.Quốc

Ba 20/8

-8h: Hội nghị tổng kết năm học học 2018-2019 và triển khai phương hướng năm học 2019-2020 toàn ngành tại Hội trường Sở -7h30: Dự HN trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Hội trường Tỉnh ủy -14h:Dự họp về Giải quyết TTHC qua Bưu điện, Tại TTHCC -15h: Dự buổi làm việc với UBND tỉnh về việc tuyển dụng giáo viên năm 2019 tại PH2, tầng 3, VPUB-Theo GM -Ô.Phước -Bà Hiền -Ô.Quốc, theo GM

Tư 21/8

-8h: Hội nghị tổng kết năm học học 2018-2019 và triển khai phương hướng năm học 2019-2020 cấp MN tại Hiệp Đức -8h00: Họp triển khai công tác tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam -13h30: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Tổ Công tác của Chính phủ về kiểm tra việc chấp hành quy định của PL tại PH2, tầng 3, VPUB -Tập huấn công tác Tư vấn Tâm lý học đường tại Hội trường (đến 23/8)-Theo GM -Ô.Triều -Ô.Chính -Theo CV

Năm 22/8

-8h: Hội nghị tổng kết năm học học 2018-2019 và triển khai phương hướng năm học 2019-2020 cấp TH tại Phước Sơn (đến 23/8) -6h30: Dự hợp luyện diễn tập KVPT -13h30: Dự HN giao ban khối các trường ĐH, CĐ, TC nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Sở LĐ, TB&XH-Theo GM -Ô.Quốc, Ô.Chính -Ô.Thành

Sáu 23/8

-14h: Hội nghị tổng kết năm học học 2018-2019 và triển khai phương hướng năm học 2019-2020 cấp THCS tại Hội An (đến 24/8)-Theo GM

Bảy 24/8

-9h: Dự Lễ trao học bổng dành cho tân sinh viên vượt khó, học giỏi Quảng Nam, ĐN tại Hội An -8h: Dự Lễ ra mắt Chi hội gia đình người tự kỷ Quảng Nam tại TT Công tác xã hội tỉnh-Ô.Quốc -P.HSSV

CN 25/8