SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:26/8/2019 đến ngày:1/9/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 26/8

-9h30: Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh -8h: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về thông tin tuyên truyền đối ngoại trên kênh thông tin đại chúng tại Viễn thồng QN -15h: Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ- Khung tập 4 (đến 29/8)-LĐ Sở -Theo GM -Ô.Quốc, Ô.Chính

Ba 27/8

-9h: Dự Hội thảo quy hoạch mạng lưới các cơ sở sư phạm và bàn giải pháp phát triển tại Vĩnh Phúc -8g: Dự HN công tác Cải cách HC, tại Sở Nội vụ-Ô.Quốc -Theo KH

Tư 28/8

Năm 29/8

- 8h: Thanh tra tỉnh thông báo kết luận thanh tra, tại PH1 -7h30: Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 tại Tỉnh Đoàn -13h30: Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thiếu niên năm học 2018-2019 tại Tỉnh Đoàn-Theo GM -Ô.Thành, HSSV -Ô.Thành, HSSV

Sáu 30/8

-8g:Làm việc với Đoàn kiểm tra, rà soát của Tỉnh ủy, tại PH1 -8h: Dự tập huấn thông tin đối ngoại, tại VT Quảng Nam - Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ 2019-2020 tại Hội trường Sở-Theo TB -VP -Theo GM

Bảy 31/8

CN 1/9

-8h: Dự Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Hiền-Ô.Quốc