SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:2/9/2019 đến ngày:8/9/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự
Hai 2/9
Ba 3/9
Tư 4/9
Năm 5/9
Sáu 6/9
Bảy 7/9
CN 8/9