SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:2/9/2019 đến ngày:8/9/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 2/9

Ba 3/9

Tư 4/9

Năm 5/9

Sáu 6/9

Bảy 7/9

CN 8/9

Chương trình HTXQ tại trường NBKTheo phân công