SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:9/9/2019 đến ngày:15/9/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự
Hai 9/9
Ba 10/9
Tư 11/9
Năm 12/9
Sáu 13/9
Bảy 14/9
CN 15/9