SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:9/9/2019 đến ngày:15/9/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 9/9

Ba 10/9

Tư 11/9

Năm 12/9

Sáu 13/9

Bảy 14/9

CN 15/9