SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:16/9/2019 đến ngày:22/9/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 16/9

-14h: Làm việc với Đoàn Giám sát thực hiện CSPL về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh tại PH1 - Tham gia Đoàn công tác của VVOB hỗ trợ trường điểm GENTLE tại huyện Bắc Trà My-Ô.Thành, theo GM -P.GDMN

Ba 17/9

- Khảo sát chính thức 2 trường tiểu học: TH Kim Đồng và TH Lê Độ (huyện Thăng Bình) -14h: Thanh tra tỉnh thông báo dự thảo kết luận thanh tra tại PH1 - Tham gia Đoàn công tác của VVOB hỗ trợ trường điểm GENTLE tại huyện Tiên Phước-Theo TB -Ô.Quốc, theo GM -P.GDMN

Tư 18/9

- Khảo sát chính thức Trường TH Đinh tiên Hoàng (huyện Thăng Bình) -7h30: Dự HN sơ kết 10 năm nền QP toàn dân tại NHà TTLLVT tỉnh - Tham gia Đoàn công tác của VVOB hỗ trợ trường điểm GENTLE tại huyện Nông Sơn -14h: Kiểm tra thẩm định các điều kiện cấp phép hoạt động GD cho TT Anh ngữ Quốc tế PopoDoo -13h30: Dự HN tổng kết thực hiện NĐ 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị tại Nhà truyền thống LLVT tỉnh-Theo TB -Ô.Chính -P.GDMN -P.GDTX -Ô.Tiên

Năm 19/9

- Tham gia Đoàn công tác của VVOB hỗ trợ trường điểm GENTLE tại huyện Phước Sơn - Đánh giá ngoài trường THCS Lê Qúy Đôn (Thăng Bình) -8h: Dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Nội vụ HN phân hiệu tại Quảng Nam -14h: Họp bàn một số nội dung liên quan đến công tác khám chữa bệnh BHYT năm 2019 tại Hội trường Sở Y tế-P.GDMN -Theo TB - Ô.Quốc -Ô.Thành HSSV

Sáu 20/9

- Đánh giá ngoài trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Tiên Phước) - Tham gia Đoàn công tác của VVOB hỗ trợ trường điểm GENTLE tại huyện Hiệp Đức -8h: Họp bàn một số nội dung về biên soạn tài liệu GD địa phương tại PH1 -7h30: Dự Hội thảo kháo học "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa QN trong thời kỳ hội nhập và phát triển" tại Bảo tàng tỉnh -8h: Họp góp ý đề án Hỗ trợ trẻ khuyết tật tại KS.Mường Thanh-Theo TB -P.GDMN -Ô.Quốc,GDTrH,GDTH -P.GDTrH -Ô.Phước

Bảy 21/9

-7h30: Chung kết quý 3 Chương trình Học trò xứ Quảng năm 2019-Ô.Quốc, theo TB

CN 22/9