SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/9/2019 đến ngày:6/10/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 30/9

- Tập huấn Đào tạo nghiệp vụ cho Đội ứng cứu sự cố máy tính cấp tỉnh tại Sở TT&TT (đến ngày 01/10) -13h30: Họp thường kỳ tháng 9 tại PH2, tầng 3, VPUB -Khảo sát chính thức trường MN xã Lăng, Tây Giang-Ô.Lộc TCCB -Ô.Quốc -Theo TB

Ba 1/10

-8h: Họp Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh tại HKH - Khảo sát chính thức trường MN Prao-TàLu, Đông Giang -8h: Dự Lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2019 tại Trường TH Lê Thị Hồng Gấm, Tam Kỳ -Thanh tra công tác thu chi, hồ sơ sổ sách, an toàn trường học, dạy thêm học thêm đầu năm học 2019-2020 tại một số CSGD (đến 8/10) -Hội nghị Tổ trưởng chuyên môn năm học 2019-2020 tại Trường NBK-Ô.Chính -Theo TB -Ô.Dưỡng -Theo QĐ -Ô.Quốc, theo GM

Tư 2/10

-7h30: Tham dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh QN khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường số 2, tầng 2, VPUB tỉnh (đến hết ngày 3/10) - Khảo sát chính thức trường MG Hoa Hồng, Núi Thành -8h: Dự Khai mạc triển lãm "HS-HS của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và PL" tại THPT Núi Thành-Ô.Quốc -Theo TB -P.HSSV

Năm 3/10

-Tham gia Hội thảo đánh giá giữa kỳ Dự án Bami-VVOB tại Nam Giang -14h: Dự HN giao ban khối Khoa giáo-Văn hóa nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý III tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy -8h: Dự triển lãm "HS-HS của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và PL" tại THPT Trần Cao Vân -8h: Dự Tổng kết Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIII năm 2019 tại Hội trường BQN-P.GDMN -Ô.Quốc -P.HSSV -Ô.Chính

Sáu 4/10

-8h: Dự triển lãm "HS-HS của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và PL" tại THPT Tiểu La -14h: Họp Hội đồng đánh giá và thẩm định nội dung bộ tài liệu "Toán trí tuệ Superbrain" tại PH1 -10h: Trao học bổng cho HS mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hội trường Sở -8h: Dự HN Tỉnh ủy-P.HSSV -Theo QĐ -Theo GM -Ô.Quốc

Bảy 5/10

CN 6/10

-7h30: Chung kết Chương trình Học trò xứ Quảng tại Trường THPTNBK-Ô.Quốc, theo TB