SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/9/2019 đến ngày:6/10/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 30/9

- Tập huấn Đào tạo nghiệp vụ cho Đội ứng cứu sự cố máy tính cấp tỉnh tại Sở TT&TT (đến ngày 01/10)-Ô.Lộc TCCB

Ba 1/10

Tư 2/10

-7h30: Tham dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh QN khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường số 2, tầng 2, VPUB tỉnh (đến hết ngày 3/10)-Ô.Quốc

Năm 3/10

Sáu 4/10

Bảy 5/10

CN 6/10