SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:7/10/2019 đến ngày:13/10/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự

Hai 7/10

Ba 8/10

Tư 9/10

-Thi HSG cấp tỉnh THPT chuyên và chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia tại Trường THPTC NBK và THPTC LTT-Theo QĐ

Năm 10/10

Sáu 11/10

Bảy 12/10

CN 13/10