SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:28/10/2019 đến ngày:3/11/2019
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự
Hai 28/10
Ba 29/10
Tư 30/10
Năm 31/10
Sáu 1/11
Bảy 2/11
CN 3/11