CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ, PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI TRANG TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM.

Đây là Trung tâm nguồn học liệu mở, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, tại đây mọi tài nguyên điện tử được cung cấp miễn phí đến người sử dụng.
Trang Tài nguyên điện tử này sẽ liên tục được nâng cấp và cập nhật tài nguyên, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc. Mọi đóng góp về tài liệu xin gửi đến địa chỉ email: nvloc67@gmail.com.

Kỹ năng dạy học

Tài liệu

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

Một số kỹ thuật dạy học tích cực Một số kỹ thuật dạy học tích cực

hot!
Gửi ngày: 03/08/2011
Cập nhật ngày: 27/04/2012
Kích thước File: 710.5 kB
Downloads: 121207

Tài liệu tập huấn một số kỹ thuật về Dạy học tích cực

Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề

hot!
Gửi ngày: 06/10/2011
Cập nhật ngày: 06/10/2011
Kích thước File: 1.21 MB
Downloads: 14785

Đây là tài liệu do VVOB cung cấp