CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ, PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI TRANG TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM.

Đây là Trung tâm nguồn học liệu mở, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, tại đây mọi tài nguyên điện tử được cung cấp miễn phí đến người sử dụng.
Trang Tài nguyên điện tử này sẽ liên tục được nâng cấp và cập nhật tài nguyên, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc. Mọi đóng góp về tài liệu xin gửi đến địa chỉ email: nvloc67@gmail.com.

Tài liệu tập huấn

Tài liệu

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

Tài liệu về đổi mới trong lãnh đạo Tài liệu về đổi mới trong lãnh đạo

hot!
Gửi ngày: 12/10/2012
Cập nhật ngày: 12/10/2012
Kích thước File: 1.5 MB
Downloads: 3175
Đậy là tài liệu do Tổ chức VVOB cung cấp.

Tài liệu ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường Tài liệu ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường

hot!
Gửi ngày: 07/08/2013
Cập nhật ngày: 07/08/2013
Kích thước File: Không rõ
Downloads: 2486
Tải tài liệu tại đây

Tài liệu ứng dụng CNTT trong quản lý Tài liệu ứng dụng CNTT trong quản lý

hot!
Gửi ngày: 25/08/2013
Cập nhật ngày: 25/08/2013
Kích thước File: Không rõ
Downloads: 2536

Tài liệu tư vấn hướng nghiệp Tài liệu tư vấn hướng nghiệp

hot!
Gửi ngày: 11/12/2012
Cập nhật ngày: 11/12/2012
Kích thước File: 2.35 MB
Downloads: 2951
Đây là tài liệu tập huấn về tư vấn hướng nghiệp cho CBQL, giáo viên cấp trung học

Tài liệu tapạ huấn phần mềm phổ cập giáo dục Tài liệu tapạ huấn phần mềm phổ cập giáo dục

hot!
Gửi ngày: 05/04/2014
Cập nhật ngày: 05/04/2014
Kích thước File: Không rõ
Downloads: 2043
Trang 1 trong tổng số 5 trang