CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ, PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI TRANG TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM.

Đây là Trung tâm nguồn học liệu mở, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, tại đây mọi tài nguyên điện tử được cung cấp miễn phí đến người sử dụng.
Trang Tài nguyên điện tử này sẽ liên tục được nâng cấp và cập nhật tài nguyên, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc. Mọi đóng góp về tài liệu xin gửi đến địa chỉ email: nvloc67@gmail.com.

Sản phẩm đạt giải hội thi kiến liên môn-tich hợp

Tài liệu

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

Nước và đới sống con người Nước và đới sống con người

hot!
Gửi ngày: 03/10/2014
Cập nhật ngày: 03/10/2014
Kích thước File: 1.66 MB
Downloads: 41524

Kết quả dự thi bài giảng tích hợp Kết quả dự thi bài giảng tích hợp

hot!
Gửi ngày: 03/10/2014
Cập nhật ngày: 03/10/2014
Kích thước File: 19.5 kB
Downloads: 10147

Kết quả dự thi bài giảng Liên môn Kết quả dự thi bài giảng Liên môn

hot!
Gửi ngày: 03/10/2014
Cập nhật ngày: 03/10/2014
Kích thước File: 24 kB
Downloads: 7310

Chung tay xử lý rác thải bao ni lông Chung tay xử lý rác thải bao ni lông

hot!
Gửi ngày: 03/10/2014
Cập nhật ngày: 03/10/2014
Kích thước File: Không rõ
Downloads: 6791

Bữa ăn sáng cho ngày mới Bữa ăn sáng cho ngày mới

hot!
Gửi ngày: 03/10/2014
Cập nhật ngày: 03/10/2014
Kích thước File: Không rõ
Downloads: 4109
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Notice: Undefined offset: 1 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 100

Notice: Undefined offset: 1 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 101

Notice: Undefined offset: 2 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 100

Notice: Undefined offset: 2 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 101

Notice: Undefined offset: 3 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 100

Notice: Undefined offset: 3 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 101

Notice: Undefined offset: 4 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 100

Notice: Undefined offset: 4 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 101

Notice: Undefined offset: 5 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 100

Notice: Undefined offset: 5 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 101

Notice: Undefined offset: 6 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 100

Notice: Undefined offset: 6 in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 101

Notice: Undefined property: JDocumentRendererModule::$slideshowboxposition in /home/sogiaoduc/quangnam.edu.vn/tainguyendientu/modules/mod_slideshow_pro/helper.php on line 143